Ilmavesilämpöpumppu toimii samalla periaatteella kuin muutkin lämpöpumput. Laitteessa on kaksi lämmönvaihdinta: höyrystin ja lauhdutin. Ilmavesilämpöpumppu ottaa lämmitysenergiaa ulkoilmasta ja siirtää energian kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen useimmiten sisäyksikkönä toimivan energiavaraajan kautta.

Toisin kuin maalämpöpumppu, ilmavesilämpöpumppu ei tarvitse lämpökaivoa tai maakeruupiiriä, joten se soveltuu sellaiseenkin kohteisiin, joihin maalämpöpumpun asennus ei maaperän laadusta johtuen ole mahdollista.

Toisin kuin ilmalämpöpumppu, ilmavesilämpöpumppu toimii talon päälämmitysjärjestelmänä. Sillä voidaan lämmittää myös lämmin käyttövesi ja hoitaa koko talon lämmitystarve, mutta kylmimpiä aikoja varten se tarvitsee kuitenkin varajärjestelmän. Siksi järjestelmässä on sähkövastukset. Joitakin ilmavesilämpöpumppuja voi käyttää myös kesäaikaiseen jäähdytykseen.

Ilmavesilämpöpumppu voidaan asentaa myös vanhan, mutta vielä säästettävän öljykattilan rinnalle, jolloin sähkön sijasta lämmitykseen voidaan käyttää pahimmilla pakkasilla öljyä.

Suomen lämpöpumppuyhdistyksen SULPU ry:n tilastojen mukaan ilmavesilämpöpumppuja myytiin viime vuonna noin 7 000-8 000 kappaletta. Niistä suurin osa menee remonttikohteisiin. Lämpöpumppuvalmistaja Niben koulutus- ja tuotepäällikkö Jussi Kummun mukaan ilmavesilämpöpumppu onkin hyvä vaihtoehto maalämmölle, sillä laitevalmistajat ovat kehittäneet laitteitaan viime vuosina erittäin paljon ja ne toimivat nykyisin luotettavasti jo pohjoisimmassakin Suomessa.

Ilmavesilämpöpumppu maksaa asennettuna noin 10 000 €. Maalämpöpumpun hinta energiakaivoineen on noin 12 000 €.

Lue lisää TM Rakennusmaailman artikkeleista:

TM Vertailu: Viisi uutta 9-sarjalaista ilmalämpöpumppua

Sähkönsäästöä ilmasta veteen -pumpulla

Uusimmat ilmasta veteen -lämpöpumput

Maalämpö syrjäytti öljylämmityksen

Maalämpö myös pohjavesialueella