Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvitysten mukaan kuusi isännöintialan yritystä sekä Suomen Isännöintiliitto ry ovat sopineet vuosina 2014–2017 keskenään isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkivät korottamaan valtakunnallisesti isännöintitoimialan hintatasoa.

KKV:n selvitysten mukaan Isännöintiliitto ja sen hallitukseen kuuluneet yritykset sopivat vuonna 2014 isännöintipalvelujen hinnoittelun yhdenmukaistamisesta ja hinnankorotuksista. Lisäksi ne sopivat, että lakiuudistusten myötä isännöintiyrityksille tulevat uudet tehtävät veloitetaan asiakkailta isännöintisopimusten ulkopuolisina lisäpalveluina.

Hintojen korottamisesta ja hinnoittelun yhtenäistämisestä viestittiin KKV:n mukaan jäsenyrityksille ja koko isännöintialalle aktiivisesti vuosina 2014–2017. Hintasuosituksia annettiin esimerkiksi tiedottein, tapahtumissa ja Isännöintiliiton verkkosivuilla. Tavoite erikseen veloitettavien lisäpalveluiden osuuden kasvattamisesta isännöintialan hinnoittelussa kirjattiin myös Isännöintiliiton strategiaan.

Hinnoista sopiminen kilpailijoiden kesken ja hintasuositusten antaminen ovat erittäin vakavia kilpailunrajoituksia, joiden ainoa tarkoitus on nostaa keinotekoisesti hintoja asiakkaiden vahingoksi. Toiminta on ollut omiaan vaikuttamaan isännöintialan hintatasoon koko Suomessa, sillä suurin osa kartellissa mukana olleista isännöintiyrityksistä on toiminut valtakunnallisesti. Lisäksi Isännöintiliiton antamilla hintasuosituksilla on pyritty nimenomaisesti nostamaan koko Suomen isännöintitoimialan hintatasoa.

”Esityksemme mukaan kyse on pitkään kestäneestä, järjestelmällisestä kartellitoiminnasta”, KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo toteaa.

”Esityksen kohteena olevat yritykset ovat tehneet yhteistyötä suunnitelmallisesti nostaakseen hintojaan ja vaikuttaakseen koko toimialan hintatasoon. Isännöintialalla korkeampien hintojen maksajina ovat viime kädessä taloyhtiöiden asukkaat.”

Tavoitteena alan laatukilpailu

Isännöintiliitto pitää KKV:n tulkintaa virheellisenä ja korostaa, että kyseessä on vasta epäily. Asiasta päättää markkinaoikeus.

”On todella hyvä, että KKV on arvioinut alan toimintatapoja perusteellisesti. Kaikkien isännöintialalla olevien toimintatapojen pitää ehdottomasti olla selkeitä ja avoimia. Se on lähtökohta sille, että alaa voidaan kehittää”, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Isännnöintiliitto kiistää, että se olisi rikkonut kilpailulakia tai että kilpailua rajoittavaa kokonaissuunnitelmaa olisi olemassa. Isännöintiliitto kertoo pyrkineensä hinnoittelurakenteen yhtenäistämiseen laatimalla tiedotteita, joissa on puhuttu yleisluontoisesti isännöinnin hinnankorotuspaineista. Sen mukaan toiminnan tavoitteena on ollut pyrkimys nostaa alan arvostusta, palveluiden eriytymisestä ja laatukilpailua.

”Ymmärrämme, ettei ala näyttäydy tämän tutkinnan valossa nyt moitteettomana, ja tästä syystä sekä isännöinti että heidän asiakkaansa joutuvat rakentamaan luottamusta uudelleen”, Mia Koro-Kanerva sanoo Isännöintiliiton lähettämässä tiedotteessa.

KKV esittää seuraamusmaksuja isännöintiyrityksille ja niiden emoyhtiöille sekä Isännöintiliitolle. Seuraamusmaksujen kokonaismäärä on noin 22 miljoonaa euroa. Isännöintiliiton lisäksi seuraamusmaksuja esitetään Realia Services Oy:lle ja Colliers International Finland Oy:lle , Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:lle, OP Koti Kainuu Oy:lle, Oulun kiinteistötieto Oy:lle ja Suomen Kiinteistöhallinta Oy:lle, Realia Group Oy:lle ja Realia Holding Oy:lle sekä Reim Group Oy Ltd:lle ja Reim Hämeenlinna Oy:lle.