Yhdyskuntajätteen määrä kasvoi hieman vuonna 2019. Hyvää on, että suurin osa jätteistä hyödynnettiin edelleen energiana.

Vuonna 2019 yhdyskuntajätettä eli asumisessa syyntyvää jätettä sekä kaupan, teollisuuden ja palveluiden jätettä kertyi suomalsilta yli kolme miljoonaa tonnia. Edellisvuoteen verrattuna kokonaisjätemäärä kasvoi 80 000 tonnilla, eli vajaat kolme prosenttia.  Jätemäärä vastasi noin 565 kilogrammaa asukasta kohden laskettuna.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.

Sekajätettä kertyi yli 1,5 miljoonaa tonnia, vajaa viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Miltei kaikki sekajäte päätyy energiahyödynnykseen.

Jätteiden energiahyödyntäminen on vuodesta 2012 asti ollut merkittävin yhdyskuntajätteen käsittelymuoto. Vuonna 2019 sen osuus laski hieman, 56 prosenttiin. Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntäminen perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, ja lämpöä hyödynnetään varsinkin kaukolämpöverkoissa.

Jätteiden materiaalihyödynnyksen osuus sen sijaan kasvoi hieman. 43 prosenttia jätemateriaalista voidaan hyödyntää. Vuonna 2019 kaatopaikoille joutui enää alle prosentti jäteestä.

Biojätettä ja muovia kierrätettiin aiempaa enemmän

Erillis-kerätyistä jätteistä suurimman osan muodostavat paperi, kartonki sekä biojäte. Niistä paperia ja kartonikia kerättiin viime vuonna vajaa kymmenen prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Biojätettä sen sijaan kerättiin 9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Biojätteestä suurin osa kompostoitiin ja mädätettiin. Mädätys tuottaa biokaasua, minkä lisäksi mädätysjäännöstä ja kompostimultaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maanparannusaineena tai viherrakentamisessa.

Myös muovijätettä kerättiin yli kymmenen prosenttia edellisvuotta enemmän. Tämä näkyi erityisesti muovin materiaalihyödynnyksen lisääntymisenä. Myös metallijätettä kierrätettiin aiempaa enemmän.

Puujätteen kokonaismäärässä ei tapahtunut suuria muutoksia, mutta materiaalina hyödynnettävän puujätteen määrä kasvoi yli 40 prosenttia.