Jätevesilainsäädäntö on monelle haja-asutusalueella asuvalle tuttu asia ja siihen liittyvä lainsäädäntö tunnetaan suhteellisen hyvin. Silti lisätietoa kaivataan, ja jopa kapinahenki on nousemassa.

Uponor toteutti tämän vuoden heinäkuussa tutkimuksen jätevesilainsäädännön tuntemuksesta haja-asutusalueella asuvien keskuudessa. Lähes 70 % vastanneista ilmoitti tuntevansa uuden jätevesilainsäädännön ja tietävänsä  kuinka lainsäädännön mukaan tulee toimia. Tietous ei kyselyn mukaan ole kuitenkaan parantunut viime vuodesta. Viidesosa vastaajista kaipaa edelleen lisätietoa. Kyselyn vastauksista päätellen myös jonkinlaista kapinahenkeä näyttäisi kytevän vastaajien keskuudessa, sillä kolmannes ei aio ottaa stressiä asetuksen määräajasta. Pieni osa aikoo kieltäytyä tekemästä remonttia, vaikka tarvetta siihen olisi.

”Epätietoisten osuus on hieman huolestuttavaa tässä vaiheessa, kun lakimuutos on ollut voimassa jo melkein puolitoista vuotta ja määräaika umpeutuu reilun vuoden päästä. Näyttäisi siltä, että tietoa tarvitaan vielä”, Uponorin tuoteryhmäpäällikkö Jaana Honkonen vahvistaa.

Suurin osa aikoo noudattaa määräaikaa

Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus astuivat voimaan viime vuoden huhtikuussa. Jätevesiremontin määräaikaa on jatkettu 30.10.2019 saakka niille kiinteistöille, jotka sijaitsevat pohjavesi- tai ranta-alueilla.

Uponorin kyselyyn vastanneista 60 % aikoo toteuttaa jätevesiremontin ennen määräaikaa. Yli 30 % vastaajista ilmoitti, että määräajalla ei ole väliä ja jätevesiremontti toteutetaan silloin, kun ajankohta sopii itselle parhaiten. Vastaajista 6 % suhtautui välinpitämättömästi jätevesiremonttiin, vaikka sille olisikin tarvetta.

”Jätevesilainsäädännön useat muutokset viime vuosina ja määräajan pidentämiset ovat saattaneet vaikuttaa vastaajien mielipiteisiin. Nyt on kuitenkin oikea aika aloittaa suunnittelu, jotta jätevesiremontin ehtii toteuttaa ennen määräaikaa ja ammattitaitoisia suunnittelijoita ja urakoitsijoita on vielä hyvin saatavilla”, Uponorin Jaana Honkonen painottaa.

Jätevesilainsäädännön vaatimukset ja omasta asuinympäristöstä ja asumismukavuudesta huolehtiminen olivat vastaajien tärkeimmät syyt jätevesiremontin tekemisen syiksi. Myös lähivesistön suojelua pidetään aiempaa tärkeämpänä. Maapuhdistamot ja harmaavesisuodatin ovat mieluisimmat tavat käsitellä jätevesiä.

Kysely toteutettiin heinäkuussa Rakentaja.fi:ssä ja Uponorin Facebook-sivujen kautta. Siihen vastasi 563 henkilöä ympäri maata. Tutkimus toteutettiin Rakentaja.fi:ssä ja Uponorin Facebook-sivujen kautta heinäkuussa 2018. Tuloksia on verrattu viime vuonna tehtyyn vastaavaan tutkimukseen.