Kiinteistöliiton tekemän kyselyn mukaan joka kolmas taloyhtiö kertoo lisäävänsä jätteiden lajittelua tänä vuonna. Säntillisimmin lajitellaan keräyspaperia ja biojätetettä. Haasteena on kuitenkin vielä asukkaiden välinpitämättömyys kierrättämistä kohtaan.

Kiinteistöliitto toteutti vuodenvaihteessa jäsentaloyhtiöilleen jätehuoltoon ja kiertotalouteen liittyvän kyselyn, johon vastasi lähes 5000 taloyhtiöiden edustajaa.  Yli puolet taloyhtiöistä kertoo lisänneensä jätteiden kierrätystä viime vuonna. Joka kolmas arvioi, että jätteiden lajittelu lisääntyy tänä vuonna entisestään.

Keräyspaperin kierrätys osataan jo

Muovipakkauksia kierrättää 40 prosenttia vastaajien taloyhtiöistä. Osuus on suurin pääkaupunkiseudulla, jossa muovia kierrättää 56 prosenttia taloyhtiöistä. Kartonkipakkaukset lajitellaan jo 83 prosentissa taloyhtiöistä. Jopa 95 prosenttia vastanneiden taloyhtiöistä kierrättää jätepaperia, ja 93 prosenttia taloyhtiöistä lajittelee biojätteen.

”Kaiken kaikkiaan taloyhtiön vastuuhenkilöillä tuntuu olevan selkeän myönteinen tahtotila jätteiden säntilliseen käsittelyyn ja kierrätykseenkin”, toteaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Haasteita kuitenkin löytyy vielä asukkaiden välipitämättömyydessä. Yhtiötasolla 55 prosenttia vastaajista arvioi asukkaiden välinpitämättömyyden olevan haasteena kierrätyksen lisäämisessä. Aktiivisimpia kierrättäjiä löytyy pienistä taloyhtiöistä. Niissäkin löyty kuitenkin kierrättämisen haasteita muun muassa kierrättämiseen tarkoitettujen tilojen pienuuden suhteen.

Nyt opetellaan muovin kierrättämistä

Taloyhtiöissä on selvää kiinnostusta muovipakkusten kierrättämiseen. Joka toinen taloyhtiö pitää mahdollisena lisätä muovipakkausten kierrätystä. Metallin, lasin ja pakkauskartongin kierrätystä uskoi pystyvänsä lisäämään 20-25 prosenttia pienten yhtiöiden edustajista.

Kierrättäminen koetaan kuitenkin vielä haasteelliseksi. Vastaajat toivoivat konkreettisia lajitteluohjeita, joita haluttiin nähtäville myös jätehuoneisiin.

”Tietoa tarvitaan lajittelun onnistumisen ja motivaation lisäämisen kannalta. Tietoa tarvitaan myös jätehuollon käytännön organisoimisesta”, Kero sanoo

Jukka Kero muistuttaa, että Suomen noin 90 000:stä taloyhtiöstä 60 prosenttia on enintään 10 huoneiston yhtiöitä, joihin jätehuollon kiristyvät määräykset iskevät lähivuosina.

Kiinteistöliiton kyselyn perusteella taloyhtiöissä nähdään erityisenä haasteena vuokralaisten ja liikehuoneistojen jätehuollon sovittaminen muun taloyhtiön ja sen osakkaiden velvoitteisiin sekä käytäntöihin.