Jätteistä päästään nyt melkein kokonaan eroon polttamalla. Vain puoli prosenttia yhdyskuntajätteestä päätyy enää kaatopaikalle.

Yhdyskuntajätteen määrä jatkoi nousuaan. Vuonna 2020 yhdyskuntajätettä kertyi noin 3,3 miljoonaa tonnia, kertoo Tilastokeskus. Edellisvuoteen verrattuna kokonaisjätemäärä kasvoi 170 000 tonnilla, eli yli viisi prosenttia.

Yksi suomalainen tuottaa keskimäärin noin 596 kilogrammaa jätettä vuodessa.

Jätemäärän kasvu on jatkunut useita vuosia peräkkäin. Yhdyskuntajätteeksi katsotaan asumisessa syntyvien jätteiden lisäksi niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja palveluiden jätteet, kuten toimistoista ja ruokaloista kertyvät jätteet.

Jätteistä tehdään energiaa

Jätteiden energiahyödyntäminen on vuodesta 2012 asti ollut merkittävin yhdyskuntajätteen käsittelymuoto – vuonna 2020 sen osuus kasvoi hieman, 58 prosenttiin. Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntäminen perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, ja lämpöä hyödynnetään varsinkin kaukolämpöverkoissa.

Jätteiden materiaalihyödynnyksen osuus väheni hieman ollen 42 prosenttia. Toisaalta sen kokonaismäärä pysyi samalla tasolla kuin aiemmin; yhdyskuntajätteen kokonaismäärän kasvu ohjautui pääosin energiahyödynnykseen.

Vuonna 2020 kaatopaikalle joutuvan jätteen entuudestaan jo hyvin pieni osuus väheni noin puoleen prosenttiin yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä.

Biojätettä ja muovia kierätään enemmän

Sekajätettä kertyi yli 1,6 miljoonaa tonnia: määrä kasvoi vajaalla kahdeksalla prosentilla edellisvuodesta. Paperi- ja kartonkijätteen, biojätteen ja muovijätteen keräysmäärät kasvoivat edellisvuodesta määrällisesti eniten.

Paperi- ja kartonkijätettä kerättiin vajaa 10 prosenttia ja biojätettä 6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Biojätteestä suurin osa kompostoitiin ja mädätettiin, lisäksi erilaisten elintarvikerasvojen energiapolttoaineeksi jalostaminen on lisääntynyt. Mädätys tuottaa biokaasua, minkä lisäksi mädätysjäännöstä ja kompostimultaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maanparannusaineena tai viherrakentamisessa.

Muista erilliskerätyistä jätteistä eniten kasvua oli muovijätteen määrässä.

Lue lisää: