Taloustutkimuksen Muuttohalukkuus Suomessa -tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen voisi nähdä itsensä tamperelaisena.

Tutkimuksen mukaan 36 prosenttia 15-79 -vuotiaista suomalaisista voisi ajatella asuvansa Tampereella. Toiseksi suosituin kaupunki on Helsinki, jossa voisi kuvitella asuvansa 31 % suomalaisista, ja kolmantena Turku 27 prosentilla. Turku on kasvattanut suosiotaan vuodesta 2020. Tampereen ja Helsingin osuudet ovat pysyneet lähes ennallaan.

Neljänneksi ja viidenneksi suosituimman kaupungin osalta Espoon suosio on hieman kasvanut, Jyväskylän pysynyt lähes ennallaan. Lisäksi kymmenen suosituimman kaupungin joukkoon yltävät Hämeenlinna, Porvoo, Kuopio, Vantaa ja Oulu. Näiden suosio on suunnilleen samalla tasolla kuin kaksi vuotta aiemmin.

Muuttoaikeet

”Suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä asuinkunnassaan, asuinalueellaan sekä nykyisessä asunnossaan. Tästä huolimatta aika ajoin tulee tarve vaihtaa asuinpaikkaa, syystä tai toisesta. Tekemiemme muuttotutkimusten mukaan syy liittyy useimmin työntekoon, opiskeluun ja perhesyihin, mutta usein myös elämänlaadun parantamiseen ja erilaisiin arvoperustaisiin asioihin, joista ilmastonmuutos ja yleinen ilmapiiri ovat tärkeitä”, kertoo Senior Insight Manager Timo Myllymäki Taloustutkimuksesta.

Muuttamisen tarvetta on lähiaikoina (vuosina 2022-2023) sangen monella, noin 600 000:lla suomalaisella. Muuttoa tosissaan suunnittelevista löytyy tuttu etujoukko, nuoret, jotka ovat perinteisesti aktiivisimpia paikkakunnalta toiselle muuttavia. Myös 25-34- ja 45-64 -vuotiailla on usein muuttoaikeita, todennäköisesti liittyen muun muassa perheen perustamiseen ja toisaalta lasten aikuistumiseen. Sen sijaan muuttajista suhteellisesti pienempi osa on 35-44 -vuotiaita tai 65-79 -vuotiaita, jatkaa Myllymäki.

Muuttoaikeita omaavista vajaa puolet muuttaa kunnan sisäisesti, hieman useammin toiselle alueelle mutta myös nykyisellä asuinalueella toiseen asuntoon. Kolmannes on muuttamassa toiselle paikkakunnalle. Neljännes ei vielä tiedä muuton suuntaa.

Mieluisimmat maakunnat ja asuinalueet

Mieluisimmat maakunnat, joissa haluttaisiin asua, ovat Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Lappi.

Eniten suomalaisia houkuttelee asuminen kaupungin keskustan ulkopuolisella alueella, jonka valitsee mieluisimmaksi 37 prosenttia suomalaisista. Vastaajista 15 prosenttia asuisi mieluimmin aivan ydinkeskustassa, 15 prosenttia suuremman kaupungin kehyskunnassa, 16 prosenttia maaseudulla taajamassa ja 16 prosenttia maaseudulla haja-asutusalueella.

Tärkeimpiä asioita, joiden pohjalta päätöstä kohdekunnan valinnasta tehdään ovat useimmin etäisyydet palveluiden äärelle, päivittäistavarakauppojen läheisyys, terveyspalvelut, omaan budjettiin sopivan asunnon saaminen sekä ajatus hyvinvoinnista uudella paikkakunnalla. Keskeisimpien kriteerien joukkoon mahtuvat lisäksi ostosmahdollisuudet, luonnonrauha, miellyttävä ilmapiiri, liikenneyhteydet sekä harrastusmahdollisuudet.

Eri kunnat asuinpaikkana

Tutkimuksessa selvitettiin myös kokonaisnäkemystä kunnista asuinpaikkana. Keskimäärin myönteisimmin arvioidaan yli 100 000 asukkaan kaupunkeja, kouluarvosanalla 4-10 arvioituna 7,3 kun kaikkien kuntien keskiarvo on noin 6,3.

Kolme parhaan arvosanojen keskiarvon saanutta kuntaa eri kokoluokissa:

  •  Yli 100 000 asukasta: Tampere, Kuopio, Turku
  •  50 000 – 100 000 asukasta: Porvoo, Hämeenlinna, Rovaniemi
  • 30 000 – 50 000 asukasta: Savonlinna, Ylöjärvi, Kirkkonummi
  • 20 000 – 30 000 asukasta: Tornio, Lempäälä, Pirkkala
  • 10 000 – 20 000 asukasta: Naantali, Maarianhamina, Kuusamo
  • 5000 – 10 000 asukasta: Hanko, Inari, Kittilä
  • Alle 5000 asukasta: Kustavi, Hailuoto, Muonio

Taloustutkimuksen Muuttohalukkuus Suomessa -tutkimus on toteutettu keväällä 2022. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 15–79-vuotiaat suomalaiset. Vastaajia on noin 3 600 ja tutkimus kattaa lähes kaikki Suomen kunnat. Suomalaisten muuttohalukkuutta tutkitaan kahden vuoden välein.

Lue lisää:

Yli puolet suomalaisista haluaisi asua paremmin