Asuntokauppa hiljenee perinteisesti joulunaikaan, kun arkipäiviä on vähemmän ja pimeä vuodenaika hankaloittaa asuntoesittelyjä. Ostajan kannattaa olla silloin liikkeellä, sillä kysynnän hiljainen hetki myös laskee jonkin verran toteutuneita hintoja.

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL on tehnyt uusimman markkinaennusteensä perustuen yli 1300 välittäjänsä ennusteeseen alkuvuoden 2018 kehityksestä. Vuoden alusta kerrostaloasuntojen kysynnän ennustetaan lisääntyvän koko Suomessa, mikä tuo hintatasoon pientä nousupainetta. Perinteisten kasvukeskusten lisäksi kysynnän ja hintatason odotetaan nousevan Oulun seudulla ja Pohjois-Suomessa.

Tänä vuonna piristynyt omakoti- ja rivitalojen kysyntä jatkaa kasvuaan Suomen uudella vuosisadalla. Hinnoissa ei odoteta merkittävää muutosta puoleen eikä toiseen. Erityisesti rivitaloasunnoissa hintakehitystä rajoittaa vanhempien talojen peruskorjausten lähestyminen.

Korjausvelka vaikuttaa hintoihin 60-70-lukujen lähiöissä

Taloyhtiöiden lähestyvät remontit sodanjälkeisen ajan suurissa kerrostalolähiöissä aiheuttavat asuntojen hintoihin merkittäviäkin laskupaineita, jos remontteja ei ole vielä tehty. Esimerkiksi putkiremontin vaikutus asunnon hintaan alkaa viimeistään 5 vuotta ennen remonttia. Tulevien korjausvelkojen määrä saattaa ylittää asunnon arvon alenemisen ennen remonttia, erityisesti suuremmissa asunnoissa. Kiinteistönvälittäjät toivovatkin taloyhtiöiden hallituksilta ja isännöitsijöiltä selkeitä suunnitelmia taloyhtiöiden peruskorjausten kustannuksista ja aikatauluista.