Joulusauna lämpenee aattona monessa kodissa. Suomen palopäällystöliitto ry muistuttaa joulusaunan turvallisesta lämmittämisestä.

Jotta sauna on käytettävissä myös tulevina jouluina, on saunan paloturvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Juuri julkaistun Saunapalot 2021 -teemaraportin mukaan vuosittain Suomessa sattuu keskimäärin 400 saunapaloa, eli enemmän kuin yksi joka päivä.

”Usein saunasta alkunsa saanut tulipalo ei ole sattumaa vaan seurausta ihmisen toiminnasta”, toteaa palontutkinnan asiantuntijaverkoston jäsen Timo Kouki, joka työskentelee Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtavana palotarkastajana.

Sähkösauna syttyy useammin

Tilastojen mukaan saunapalo syttyy useimmin sähkösaunasta. Sähkösaunoissa suurin riski syntyy saunatilan käyttämisestä muuhun kuin saunomiseen.

Lähtökohtaisesti saunatilaa ei tule käyttää esimerkiksi varastona tai kuivaushuoneena. Jos saunatilaa kuitenkin on välttämätöntä käyttää väliaikaiseen tavaroiden varastointiin, tilaa tulee muuttaa niin, ettei kiukaan lämpeneminen ole mahdollista. Tämä hoituu joko sulakkeen tai tarvittaessa itse kiukaan poistamalla.

”Erityisen tarkkana saunan käytössä tulee olla, jos käytetään eri tilasta tai esimerkiksi mobiililaitteella hallittavia ajastin- tai etäkäynnistystoimintoja. Aina kun kiukaan laittaa lämpenemään muualta kuin saunatilasta, tulee olla aivan varma siitä, että kiukaan lämmittäminen on turvallista. Kiukaan päällä tai läheisyydessä ei saa olla mitään syttyvää”, Kouki muistuttaa.

Joulusauna lämpimäksi

Puulla lämpenevän saunan käyttäjän on tärkeää tarkkailla hormin kuntoa. Hormissa ei tulisi olla rakoja tai muita vaurioita, joista kipinät pääsevät karkaamaan rakenteisiin. Hormin kunto on hyvä tarkastaa vuosittain nuohouksen yhteydessä.

Liian lähellä kiuasta ei myöskään saa säilyttää syttyviä materiaaleja, kuten polttopuita. Ne aiheuttavat turhan paloturvallisuusriskin.

”Polttopuita on hyvä säilyttää saunan ulkopuolella, ja tuoda niitä saunaan vain tulipesään kerralla menevä määrä”, Kouki ohjeistaa.

Oli sauna sitten minkälainen tahansa, on tärkeää pitää sauna lämpimänä vain sen aikaa kun sitä käytetään. Puulämmitteisen saunan liika lämmittäminen voi vaurioittaa hormia. Sähkösaunan turha päällä pitäminen puolestaan voi aiheuttaa syttymisriskin esimerkiksi saunan paneloinnille.

Saunapalot eivät siis syty sattumalta. Saunapalojen teematutkimuksessa tehdyn arvion mukaan noin kaksi kolmasosaa saunapaloista on ihmisen toiminnasta johtuvia. Joulusaunoja lämmitettäessä onkin hyvä muistaa myös, että oman toimintakyvyn madaltuminen esimerkiksi alkoholinkäytön seurauksena aiheuttaa turhan turvallisuusriskin saunoessa.

Lue lisää:

Minimoi paloriski ja ota puulämmitteisen kiukaan savukaasujen hukkaenergia talteen