Yli puolet suomalaisista pitää Joutsenmerkkiä tärkeänä asunnon, päiväkodin tai koulun valinnassa. Suomessa tullaan vielä Ruotsin perässä joutsenmerkityssä rakentamisessa.

Vaikka Joutsenmerkki on Suomen tunnetuin ympäristömerkki, alle neljännes (23 %) Saint-Gobain Finland Oy:n Parempia elinympäristöjä -tutkimuksen vastaajista tiesi, että myös rakennuksille on mahdollista hakea Joutsenmerkki.

Ympäristömerkin tavoitteena on varmistaa, että rakennus on käyttäjilleen terveellisempi, turvallisempi ja ympäristövaikutuksiltaan pienempi. Joutsenmerkin kriteerit asettavat vaatimuksia muun muassa rakennuksen sisäilmalle, ilmanvaihdolle ja valaistukselle, ja niitä on asetettu myös rakennusprosessille sekä rakentamisen laadunhallinnalle.

”Suomalaisten tietoisuus kestävän rakentamisen ratkaisuista kasvaa sitä mukaa, kun koko kansalle tutut ympäristömerkinnät, kuten Joutsenmerkki, yleistyvät rakentamisessa. Uskomme, että ympäristön kannalta kestävät ja ihmisten hyvinvointia lisäävät rakennusratkaisut ovat tulevaisuudessa yhä useammalle ostopäätökseen vahvasti vaikuttava tekijä”, toteaa Saint-Gobain Finlandin markkinointijohtaja Viktor Lax.

Aalto-yliopiston ja ympäristöministeriön tuoreessa kyselyssä peräti 75 % suomalaisista pientaloasukkaista olisi valmiita maksamaan nykyistä enemmän kestävää kehitystä edistävästä kodista. Yli puolet toivoo, että pientalojen hiilijalanjäljen ilmoittamisesta tulisi lakisääteistä tai että hiilijalanjäljelle asetettaisiin raja-arvot.

Kasvua erityisesti Ruotsissa

Joutsenmerkitty rakentaminen kasvaa erityisesti Ruotsissa. Vuosien 2018 ja 2019 aikana joutsenmerkittyjen rakennusten lukumäärä kaksinkertaistui Pohjoismaissa – valmistuneita tai rakenteilla olevia kohteita on yhteensä jo 34 700, valtaosa Ruotsissa. Suomessa joutsenmerkittyjä kohteita on tällä hetkellä valmiina yhdeksän . Näiden joukossa on kerrostaloja, kampuksia, päiväkoti ja pientalo. Joutsenmerkkiä tavoittelevia kohteita on rakenteilla reilut 20.

Lukumäärien eroa selittää se, että muissa Pohjoismaissa kohteeksi lasketaan yksittäiset asunnot, kun taas Suomessa kohteeksi määritellään kokonainen kerrostalo.

Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki voidaan myöntää pientaloille, kerrostaloille, koulu- ja päiväkotirakennuksille, kesämökeille ja asuintaloiksi luokiteltaville palvelutaloille. Merkin kriteeristössä tarkastellaan muun muassa energiatehokkuutta, sisäilman laatua, rakennusmateriaalien jäljitettävyyttä ja jätteiden kierrätystä.

Lue lisää:

Joutsenmerkki on parhaan laadun tae

Joutsenmerkitty mökki on taatusti terveellinen