Joutsenmerkityn talon kaikkien rakennusmateriaalien ei tarvitse olla Joutsenmerkittyjä, mutta niiden tulee täyttää omalle tuoteryhmälleen asetetut vaatimukset.

Joutsenmerkin kriteerit täyttävät tuotteet löytyvät kemiallisten tuotteiden tietokannasta, josta rakentaja voi käydä tekemässä projektiinsa oikeat valinnat. Ympäristö- ja terveysvaikutusten huomiointi sekä valvonta jo rakennus- ja suunnitteluvaiheessa helpottuu tietokannan avulla.

Suomen tunnetuin ympäristömerkki kattaa yli 2000 tuotetta ja palvelua. Pohjoismainen ympäristömerkintä on luonut kriteerit, jotka täyttävä rakennus voi saada Joutsenmerkin. Kriteerit on laadittu rakennuksen koko elinkaari huomioiden. Niiden tarkoituksena on varmistaa ympäristöystävällisyys talon valmistuksen, käytön ja kierrätyksen osalta. Joutsenmerkkiä voi hakea kokonaiselle kerrostalolle, pientalolle tai vaikka kesämökille.

Joutsenmerkittyjä rakennuksia, esimerkiksi kouluja ja päiväkoteja, on jo pitkään tehty muissa pohjoismaissa. Nyt tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset täyttäviä rakennuksia on alettu aiempaa innokkaammin suosia myös Suomessa. Viime viikolla käyttöön otettu Hyvinkään kaupungin omistama Kenttäkadun päiväkoti sai Joutsenmerkin ensimmäisenä päiväkotina Suomessa. Tällä hetkellä Suomessa on rakenteilla Joutsenmerkitty omakotitalo, kerrostalo, päiväkoteja sekä vapaa-ajan asunto. Esimerkiksi Kiilto on mukana rakentamassa Suomen ensimmäisiä joutsenmerkittyjä kohteita

Yhä useampi pohjoismainen kuluttaja on kiinnostunut ympäristö- ja terveysvaikutuksista hankkiessaan asuntoa ja vastaavien tekijöiden huomiointia edellytetään myös julkisilta rakennuksilta. Käytetyt materiaalit vaikuttavat esimerkiksi sisäilman laadun ja rakennuksen kestävyyden kautta suoraan käyttäjiensä terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Rakennusala on tällä hetkellä yksi Joutsenmerkki-organisaation kehityskohteista.

Sisäympäristöä koskevat vaatimukset liittyvät materiaaleihin, ilmanvaihtoon, rakentamiseen ja laadunvalvontaan. Vaikutuksia ulkoiseen ympäristöön säädellään valvoen ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä, asumisen energiatehokkuutta ja rakennusjätteiden kierrätystä ympäristöystävällisellä tavalla. Talolle laaditaan myös käyttö- ja kunnossapitosuunnitelma.

Tätä on Joutsenmerkki

• Joutsenmerkki-sertifikaatin myöntää Motiva Oy:n alainen Ympäristömerkintä-organisaatio, jonka ympäristömerkintätyötä ohjaa Suomessa Ympäristöministeriö ja Työ- ja Elinkeinoministeriö.
• Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä.
• Joutsenmerkki voidaan myöntää pientaloille, kerrostaloille, koulu- ja päiväkotirakennuksille, kesämökille tai vapaa-ajan asunnoille, asuintaloiksi luokiteltaville palvelutaloille, sekä edellä mainittujen rakennustyypeille väliaikaisessa käytössä (moduulit tai väistötilat).
• Rakentajat hakevat joutsenmerkkiä itse.