Julkisivuremontteja tehdään taloyhtiöissä lähivuosina ennätyksellisen paljon. Julkisivuremonttien kalleimmilta hintalapulta vältyttäisiin yksinkertaisin keinoin.

Tilastokeskuksen viime vuonna tekemässä kyselyssä 20% asunto-osakeyhtiöistä kertoi ryhtyvänsä julkisivu- tai kattoremonttiin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa noin 17 600 taloyhtiötä ympäri Suomen.

Julkisivujen vauriot näkyvät ulospäin yleensä siinä vaiheessa, kun ne ovat kehittyneet pitkälle ja joudutaan tekemään raskaita korjauksia. Ainoa varma keino julkisivujen kunnon selvittämiseen on tutkia julkisivu säännöllisesti rakenteita avaavin menetelmin esimerkiksi kuntotutkimuksen avulla.

Raksystemsin Inspections & Surveys -divisioonan liiketoimintajohtaja Jari Marttinen kertoo, että usein taloyhtiöissä ei ole kunnossapidon suhteen riittävää suunnitelmallisuutta. Korjauksiin menee usein turhaan rahaa.

’’Julkisivuremontti voi olla raskaimmillaan koko julkisivun uusiminen ja kevyemmillään huoltomaalaus. Jopa 80 %:ssa tekemissämme julkisivujen kuntotutkimuksissa kevyemmät korjausvaihtoehdot eivät ole enää mahdollisia. Raskaampien korjausvaihtoehtojen kustannus huoneistoa kohdin saattaa olla useita kymmeniä tuhansia’’, Marttinen toteaa.

Pakkanen ja korroosio rapauttavat

Eniten julkisivujen kuntotutkimuksia tehdään, kun julkisivujen vauriot ovat nähtävissä ja ollaan jo myöhässä. Yleisimpiä julkisivujen vaurioitumisen syitä ovat pakkasrapautuminen ja teräksien korroosiovaurioituminen. Kumpaakin vauriotyyppiä näkyy vanhemmissa kiinteistöissä.

Raudoituksen korroosio on pääasiassa betonirakenteisten julkisivujen ongelma, kun taas pakkasrapautumista ilmenee lähes kaikissa julkisivurakenteissa.

Asiantuntija kehottaa taloyhtiöitä pitämään julkisivuja kunnossa säännöllisen ja oikea-aikaisen seurannan avulla. Asiantuntijan tekemien tutkimusten avulla kiinteistön korjaustoimenpiteet pystytään ennakoimaan paremmin.

Ensimmäisen kerran julkisivu suositellaan tarkastamaan nostimesta käsin jo takuuaikana, jolloin taloyhtiön ei tarvitse maksaa tarvittavia korjauksia. Seuraavaksi julkisivun elastiset saumaukset kannattaa tarkastaa viiden vuoden välein. Isompi julkisivusaneeraus on yleensä ajankohtainen, kun rakennuksella on ikää 30-40 vuotta. Kun julkisivusta on pidetty hyvää huolta koko elinkaaren ajan, sen elinikää saadaan jatkettua jopa 20 vuodella.