Seitsemännen kerran järjestetty asunto-osakeyhtiöille suunnattu Julkisivuremontti 2019 -kilpailu on ratkennut. Voiton vei helsinkiläisen 70-luvulla rakennetun kerrostalon laaja modernisointihanke.

Helsingin Lauttasaaressa sijaisevan Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab:n korjaushanke oli poikkeuksellisen laaja. Remontissa uusittiin ja korjattiin ulkovaipan lisäksi myös talotekniikkaa. Kilpailun tuomariston mielestä hanke onnistunut ja rohkaiseva esimerkki siitä, miten 70-luvun arkkitehtuuria voidaan uudistaa voimakkaasti ja rakennuksen ilmettä modernisoida rakennuksen alkuperäiset erityispiirteet kuitenkin huomioiden.

Korjaushanke on kokonaisuudessaan harkittu, elinkaariajattelun ja pitkäaikaiskestävyyden huomioiva, perusteellisesti suunniteltu ja onnistuneesti toteutettu, kerrotaan palkintoperusteissa.

Palkinnot jugend-ajan arkkitehtuurikohteelle ja 60-luvun kerrostaloille

Toiseksi kilpailussa sijoittui Espoon Tapiolassa sijaitsevan As Oy Viisikon julkisivuremontti, jonka ansioiksi tuomaristo nosti osakkaiden huomioonottamisen hankesuunnittelu- ja toteutussuunniteluvaiheessa. Erityispiirteenä oli muun muassa se, että osakkaat saivat asuntokohtaisten rahoitusvastikkeiden tasolle vietyä kustannustietoa.

Viiden kerrostalon julkisivuihin palautettiin alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittava 60-lukulainen loistokkuus perinteisten työmenetelmien avulla.

Kolmanneksi sijoittuneen Helsingin Kruunuhaassa sijaisevan As Oy Kristian 17:n remontti on tuomariston mielestä erittäin onnistunut esimerkki jugend-ajan arkkitehtuuria kunnioittavasta ja vaalivasta kulttuuriperintötyöstä. Vuonna 1906 valmistuneen talon julkisivuremontti on edellyttänyt perusteellista rakennushistoriallista selvitystyötä ja huolellista ja ammattitaitoista suunnittelua, kun on haluttu palauttaa esimerkiksi julkisivun reliefimäisyys ja rappausstruktuurit alkuperäisen mukaisiksi.

Julkisivuyhdistyksen ja AKHA:n järjestämässä kilpailussa haetaan asunto-osakeyhtiöitä, joiden julkisivuremontit ovat onnistuneet, lopputulos on laadukas ja taloyhtiöiden hankkeet toimivat hyvinä esimerkkeinä myös niille, jotka vasta suunnittelevat julkisivukorjaamista. Yhteensä 3 000 euron suuruisen palkinnon rahoittaa Suomen Messusäätiö.