Yhä useampi julkinen rakennus on pian rakennettu puusta, jos julkiselle rakentamiselle ensimmäistä kertaa asetetut tavoitteet täyttyvät.

Kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle on nyt asetettu ensimmäistä kertaa. Tavoiteena on, että puurakentamisen osuus julkisesta uudisrakentamisesta oli vuonna 2022 31 % ja vuonna 2025 45 %. Kunnille tarjotaan tukea tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteet asetettiin myös rakennusmääriltään isoimmille rakennusluokille, eli julkisille opetusrakennuksille, hoitoalan rakennuksille, asuinkerrostaloille ja kokoontumisrakennuksille. Esimerkiksi 21 % uusista asuinkerrostaloista pitäisi olla puurakenteisin vuoteen 2022 mennessä.

Vuonna 2019 julkinen rakennuttaja vastasi noin 18 % kaikesta uudisrakentamisesta, mistä noin 15 % oli puurakentamista.

Avustuksia, koulutusta ja neuvontaa

”Meillä on nyt selkeä tavoite lisätä puun käyttöä julkisessa rakentamisessa ripeästi. Kuntien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä, ja puurakentaminen yksi keino vähentää alueellisia päästöjä. Suomalaisista kunnista löytyy tahtoa ja osaamista tehdä ilmastoystävällisiä ratkaisuja myös rakentamisessa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Puurakentamisen ohjelman laadinnassa ovat olleet mukana ympäristöministeriö ja valtioneuvosto yhdessä sidosryhmien kanssa. Työ jatkuu seuraavakasi maakunta- ja kuntakohteisten tavoitteiden laatimiseen.

”Toivon, että Suomessakin yleistyisi maailmalta tuttu ”puu ensin” -ajattelutapa, jossa puuta tarkastellaan ensisijaisena mahdollisena rakennusmateriaalina. Julkinen sektori voi näyttää esimerkkiä ja viitoittaa tietä koko rakennusalalle kohti tehokkaampaa materiaalien käyttöä ja hiilijalanjäljen alentamista”, kuvaa Puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Puurakentamisen ohjelma tarjoaa julkisille rakennuttajille tukea ja avustuksia.  Julkista asuntorakentamista vauhditetaan myös esimerkiksi ARA:n myöntämällä puurakennusten korotetulla käynnistysavustuksella. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusalueilla korotus on 5000 euroa asuntoa kohden. Tukea on laajennettu myös MAL-alueiden ulkopuolelle, jossa avustus on 2000 euroa, kun rakennus on puurunkoinen.