Kainuulaista puurakentamisen perinnettä hyödynnetään uudessa eurooppalaisessa tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on edistää puun käyttöä terveydenhuollon rakennuksissa.

Kajaanin yliopistokeskuksen ja Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö johtaa uutta eurooppalaista WOOD for HEALTH -tutkimushanketta. Sen tausta on kainuulaisessa puurakentamisen perinteessä. Hankkeen tavoitteena on edistää puun käyttöä terveydenhuollon rakennuksissa.

Kainuulaista osaamista maailmalle

Puun rauhoittavia, sisäilman laatuun vaikuttavia sekä hiiltä sitovia luontaisia ominaisuuksia tukeva hanke  kehittää mikrobien kasvua estäviä pinnoitteita sekä laatii eurooppalaisen ohjeistuksen puun käytölle terveydenhuollon rakennuksissa ja tiloissa.

Oulun yliopiston lisäksi hankkeessa on kumppaneina kolme täysin puututkimukseen keskittynyttä instituuttia Latviasta, Norjasta ja Saksasta, kaksi pinnoiteaineita valmistavaa yritystä Latviasta ja Saksasta sekä sairaalarakennuksia paljon suunnitteleva ruotsalainen arkkitehtitoimisto. Hankkeen toimijoiden tueksi perustetaan sekä kansallisia että kansainvälinen asiantuntijaryhmä. Näissä on mukana Kainuusta puutuoteteollisuuden ja Kainuun soten edustajat.

Puurakentamisen suosio kasvaa

Puurakentamisen suosion nousua ovat tukeneet erityisesti ympäristötekijät. Merkittävimpiä niistä on tieto, että puurakennus sitoo ilmakehän hiiltä vuosikymmeniksi.

Mielikuva puupinnoista on kuitenkin edelleen se, että ne ovat helposti likaantuvina ja vaikeasti puhdistettavina, mikä on rajoittanut niiden käyttöä tiloissa, joissa vaaditaan tarkkaa hygieniaa. Puulla tiedetään kuitenkin olevan hyödyllisiä vaikutuksia sisäilman laatuun. Puiset pinnat koetaan myös rauhoittavaksi ja lämpimiksi.

Tavoitteena eurooppalainen ohjeistus puun käytölle

WOOD for HEALTH -hanke tutkii puupintojen puhtautta ja puhdistettavuutta, kehittää innovatiivisia antimikrobiaalisia ja hengittäviä pinnoitteita ja kokoaa ensimmäisen eurooppalaisen ohjeistuksen puun käytölle terveydenhuollon rakennusten erilaisissa tiloissa ja pinnoissa.

Uusien pinnoitteiden kehitystyölle on suunniteltu kolme erilaista lähestymistapaa ja mukana on sekä kalvon muodostavia että täysin hengittäviä kalvottomia pinnoitteita. Niissä kokeillaan myös luonnon polymeerejä mikrobien kasvua estävinä tekijöinä perinteisten myrkyllisten kemiallisten yhdisteiden sijaan.

Käsiteltyjä ja käsittelemättömiä puupintoja tutkitaan hygienian, mekaanisen ja kemiallisen kestävyyden, valon kestävyyden, tulenarkuuden ja vesihöyryn läpäisevyyden suhteen. Nämä kaikki ovat terveydenhoitotiloissa merkityksellisiä ominaisuuksia.

Tutkimus- ja kehityshanketta tukevassa asiantuntijaryhmässä mukana olevan kuhmolaisen CrossLam Oy:n toimitusjohtaja Jukka Silvennoinen toteaa hankkeen olevan merkittävä ja tarpeellinen tuotekehitysponnistus.

”Puu on rakennusmateriaalina erittäin monipuolinen ja pinnoitteen tuoma antiseptinen lisäominaisuus mahdollistaa puurakenteiden ja -pintojen vieläkin monipuolisemman käytön.”

WOOD for HEALTH-hanke kuuluu ERA-Net ForestValue -ohjelmaan, ja sen suomalainen rahoittaja on ympäristöministeriö. Hanke on kolmivuotinen.

Lue lisää:

Julkista rakentamista ohjataan puurakentamiseen