Yhdysvaltain suurimman osavaltion, Kalifornian energiakomissio on päättänyt, että uusiin asuintaloihin on asennettava aurinkopaneelit. Määräys astuu voimaan vuoden 2020 alussa. Se koskee kaikkia enintään 3-kerroksisia asuintaloja. Samalla hyväksyttiin säädökset asuintalojen tehokkaammasta lämmöneristyksestä ja ilmanpuhdistuksesta.

Aurinkopaneeleiden avulla voidaan vähentää vuotuisia hiilidioksidipäästöjä määrällä, joka vastaa 115 000 henkilöauton päästöjä, energiakomissio laskee.

Komissio arvioi, että määräykset nostavat omakotitalojen rakentamiskustannuksia keskimäärin 9 500 dollarilla, mutta vähentävät lämmitys-, ilmastointi- ja valaistuskustannuksia 19 000 dollarilla 30 vuoden aikavälillä, kertoo Los Angeles Times -lehti .

Komissio oli päätöksessään yksimielinen. Päätöstä on kuitenkin arvosteltu, koska se lisää rakennuskuluja osavaltiossa, joka kärsii jo nyt asuntopulasta ja korkeista asuntojen hinnoista.

Rakennusteollisuus on toivonut nyt annettua säädöstä jo vuosia. Teollisuus toivoo, että säädöstä tulkitaan joustavasti esimerkiksi siten, että asukasyhteisöt voivat perustaa yhteisen aurinkovoimalan sen sijaan, että jokaisen talon katolle olisi asennettava erilliset paneelit.

Komission mukaan säädös on joustava. Esimerkiksi varjoon jäävät talot on vapautettu velvoitteesta.

Kalifornia on ottanut käyttöön voimakkaita toimia ilmaston lämpenemisen estämiseksi ja ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Kalifornian tavoitteena on tuottaa puolet käyttämästään sähköstä uusiutuvilla energiamuodoilla vuoteen 2030 mennessä. Kalifornia uskoo, että muut osavaltiot seuraavat sen esimerkkiä ilmastopäästöjen hillinnässä.

Nykyään aurinkopaneeli on noin viidenneksessä osavaltion pientaloista.

(Lähteet: AFP, Yle)