säiliö

Suomessa on noin 240 000 öljylämmitteistä pientaloa. Monessa muhii vanha, syöpynyt ja tarkastamaton öljysäiliö, toisaalta uusi ja tarkastettukin säiliö voi rikkoutua. Maaperään, talon alle ja pohjaveteen vuotava öljy voi tulla tähtitieteellisen kalliiksi. Vakuutusehdot on syytä tavata tarkasti.

Espoossa sijaitsevasta rivitalokiinteistöstä katosi lämpö joulukuun ensimmäisenä päivänä 2008. Kaikki ei ollut kohdallaan, sillä öljysäiliön edellisestä täytöstä oli vain neljä viikkoa aikaa ja öljypoltinkin oli juuri uusittu.

”Öljysäiliön tarkastajan totesi öljysäiliön haljenneen sekä vuotaneen maaperään.
Noin 3 500–4 000 litraa kevyttä polttoöljyä oli hävinnyt maanalaisesta säiliöstä lokakuun lopussa tapahtuneen täytön ja joulukuun alun välisenä aikana. Säiliön kunto oli todettu erinomaiseksi tarkastuksessa vuonna 2004”, kertaa taloyhtiön edustaja.

Öljyvahinko aiheuttaa huolta ja tukun käytännön ongelmia. Tässä tapauksessa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta soitettiin Espoon ympäristökeskukseen. Kaupungin ympäristötarkastaja opasti talon omistajaa pikaisesti yhteyttä Uudenmaan ympäristökeskukseen. Työnjaon mukaan pienet vahingot hoitaa kunnan ympäristöviranomainen, isot alueellinen ympäristökeskus. Suurissa vahingoissa öljy leviää talon alle, pohjaveteen tai naapurikiinteistöille. Nyt oli syytä pelätä kaikkia kolmea.

Vahingosta otettiin yhteyttä maaperän ja pohjaveden pilaantumiseen ja sen estämiseen liittyviä tutkimuksia tekevään yritykseen. Kenttätutkimusta organisoivalle konsultille selvisi paikan päällä heti, ettei laaja kaivuutyö onnistuisi. Säiliö sijaitsi lähellä taloa. Pilaantuneisuuden laajuutta selvitettiin kairaamalla. Tontille tehtiin kahdeksan näytteenottopistettä ja asennettiin kolme pohjavesiputkea, lisäksi otettiin pohjavesinäytteet. Säiliön pohjalle jääneen öljytilkan oli jo öljysäiliön tarkastanut yhtiö poistanut.

Säiliötä ei voitu kaivaa ylös eikä pilaantunutta maa-ainesta poistaa, sillä rakennuksen vierellä ei voitu kaivaa tarvittavan syvää, noin 5–6 metrin syvyistä, kaivantoa ilman tukemista. Tässä kiinteistössä kaivuu edellyttää huolellista geoteknistä suunnittelua ja pilaantuneisuuden laajuuden tarkkaa selvittämistä.

Tutkimukset osoittivat, että öljyä on myös talon alla. Vuotoalue pystyttiin rajaamaan kahdelta suunnalta, kolmas suunta rajoittui rakennuksen seinälinjalle ja neljäs naapurikiinteistöön. Vastuukysymysten selvittyä naapuritontille päästiin kairaamaan viisi näytteenottopistettä ja asentamaan kaksi pohjavesiputkea. Tulos oli puhdas. Pilaantuminen rajoittui naapurikiinteistön rajalle.

”Neuvoisin kiinteistön omistajia selvittämään vakuutusehtonsa todella huolella. Myös sen, miten vakuutus korvaa välilliset vahingot, jos esimerkiksi talo(a) joudutaan purkamaan”, painottaa espoolaisen vahinkotalotaloyhtiön edustaja.

Tutkimusten ja historiatietojen perusteella saatiin selville, että paikalla sijaitsi ennen hiekkakuoppa, joka rajoittui suunnilleen naapurikiinteistön rajalle. Rakennuksesta noin 2/3 sijaitsee entisen kuopan alueella. Kuoppaa oli täytetty sekalaisilla maa-aineksilla. Taloyhtiö osti tontin vuonna 1993 Espoon kaupungilta ilman rasitteita. Kaupunki oli ostanut tontin vuonna 1978 valtiolta. Talo rakennettiin ja säiliö hankittiin vuonna 1994.

Vaikea kohde on vaatinut paljon aikaa, tutkimusvaiheita ja pelastustoimia. Tutkimusten kuluessa on tehty geoteknistä ja kunnostusvaihtoehtojen suunnittelua. Osa vuotaneesta öljystä on saatu poistettua imuautolla ja pohjaveden pumppauksella.

Maaperään ja/tai pohjaveteen levinnyt öljy on hankala ja kallis torjuttava. Pahimmillaan ja tietyissä maaperäoloissa se jatkaa sitkeästi leviämistään taitavien ammattilaisten työstä ja parhaiden laitteiden avusta huolimatta. Espoossa pilaantuneisuuden laajuutta pidettiin silmällä lisäkairauksin sekä asennettiin tarvittaessa uusia pohjavesiputkia ja lisäkaivoja.

Vahingon aiheuttamien kustannusten määrä riippuu maaperästä, öljyn määrästä ja torjuntatoimien nopeudesta.
Se voi olla 10 000–1 000 000 euroa. Öljyn joutuessa rakennusten alle ja rakenteisiin voidaan jopa joutua purkamaan rakennus. Ympäristön kannalta pahinta on öljyn joutuminen pohjaveteen.

Viimeisin tieto vahinkokohteesta kertoo, että pahimmassa tapauksessa koko rakennus joudutaan purkamaan.

Lue aiheesta lisää TM Rakennusmaailman numerosa 2/09, joka ilmestyy 25.2.