Ilmalämpöpumppu tulee elinkaarensa loppuun noin 10–15 vuodessa. Pumpun toimivuuteen vaikuttavat monet seikat, erityisesti sisäyksikön sijoitus ja säännöllinen puhdistus.

Ulkoyksikön kohdalla huoltotarve on yleisesti ottaen pienempi, sillä lämmityskäytössä muodostuu huurretta, joka puolestaan sulatusvaiheessa pesee lämmönvaihtopinnat puhtaaksi pölystä. Tosin syksyn leijuvat lehdet ja muut suuremmat roskat saattavat tukkia yksikköä.

Jos kymmenvuotias pumppu osoittaa vanhenemisen merkkejä, sen korjaaminen ei ehkä kannata. Jos lämmitysteho on laskenut ja samaan aikaan sisä- tai ulkoyksikön laakerit pitävät ääntä, saattaa olla järkevämpää uusia koko laite. Ajan myötä kertynyt lika aiheuttaa kuitenkin usein oireita, joiden voisi luulla johtuvan kylmäaineen vuotamisesta.

Pidä ilmalämpöpumppu puhtaana

Vaikka sisäyksikön suodattimet imuroisi säännöllisesti, niiden ohi tuppaa kulkeutumaan pölyä. Se muodostaa lämmönsiirtopinnoille kerroksen, joka rajoittaa lämmitystehoa. Jos kerros on paksu, se tukkii myös ilman kulkua, jolloin laitteen teho putoaa hyvin pieneksi.

Opiskelija Samuel Rautakoski on insinöörityössään mitannut ilmalämpöpumppujen toimintaa ennen ja jälkeen puhdistuksen. Siinä selvisi, että lika vaikuttaa oleellisesti sisäyksikön puhaltimen toimintaan.

”Ulkoyksiköissä käytetään potkurin tapaan toimivia aksiaalipuhaltimia, jotka eivät juuri likaannu ja joissa mahdollinen lika ei sanottavasti haittaa toimintaa. Sisäyksiköissä tilan ja melun kannalta on päädytty radiaalipuhaltimiin. Ne ovat paljon herkempiä lian vaikutuksille, sillä puhallinsiivet ja niiden väliset raot ovat kapeita; likakerros muuttaa oleellisesti aerodynamiikkaa”, Rautakoski toteaa.

Tarkastemalla likaantuneiden ilmalämpöpumppujen toimintaa huomattiin, että puhaltimen tehon lasku johti tiheämpään käyntiin. Kun ilmavirta oli heikko, sisäyksikkö imi itse lämmittämäänsä ilmaa, ja tulkitsi, että säädetty lämpötila oli jo saavutettu. Tilannetta voisi kuvailla ilmavirran oikosuluksi.

Yksinkertainen tarkistus

Sisäyksikön likaantumisen voi helposti tarkistaa. Kun pölysuojat ovat poissa, lämmönvaihtimen kenno näkyy hyvin, ja sen puhtaus on helppo arvioida. Puhaltimelle ei näe niin vaivattomasti, mutta ilman poistokanavan kautta taskulampulla tiiraillen saa melko hyvän käsityksen asiasta.

”Pesulla saavutettiin puhaltimen tuottaman ilmavirran kohdalla yli 70 prosentin kasvu, eivätkä mittauksiin otetut laitteet olleet edes erityisen likaisia. Pesun jälkeen puhallin tuotti tyypillisesti kakkosasennolla saman tehon kuin likaisena täydellä nelosasennolla”, Rautakoski kertoo.

Takavuosina ilmalämpöpumpun huollossa keskityttiin lähinnä kylmäpiirin mittaukseen ja sen toiminnan arviointiin sekä laakereiden kuntoon. Nyt on alettu huomioida myös sitä, kuinka paljon likaantuminen heikentää toimintaa.

Lue lisää ilmalämpöpumpuista TM Rakennusmaailman artikkeleista:

TM Vertailussa uudet 9-sarjalaiset ilmalämpöpumput

TM on testannut lämpöpumppuja jo 10 vuotta!

Tiesitkö miten pakkanen vaikuttaa ilmalämpöpumppuun?