Pohjoisessa lunta on satanut viime viikkoina vain vähän, mutta muualla Suomessa lumikuorma on tammikuun loppupuolella jatkanut hidasta kasvuaan. Lumikuormaa on nyt Länsi-Suomessa 30–60 kg/m2 ja Itä- sekä Pohjois-Suomessa pääosin 60–100 kg/m2. Eniten lunta on Kotka–Joensuu-linjan ja Suomen kaakkoisrajan välisellä vyöhykkeellä, jolla lumikuorma on monin paikoin 100 kg/m2tai vähän enemmän. Kaakkois-Suomessa tammikuun loppu on paikoitellen selvästi pitkän ajan keskiarvoja lumisempi, kun taas Pohjois-Suomessa lunta on huomattavasti tavallista vähemmän.

Seuraavien viikkojen aikana lumikuorma kasvanee reilusti valtaosassa maata. Kasvua voi tulla yli 30 kg/m2. Lumikuormat eivät ylitä kattojen mitoitusarvoja, mutta suurten hallien kattojen lumitilannetta on tarkkailtava, sillä rakennevioista johtuvia isojen hallien kattojen sortumia esiintyy usein alkutalvesta lumikuorman ylittäessä 100 kg/m2 tai runsaiden sateiden jälkeen, kun lumikuorma kasvaa nopeasti.

Isojen hallien omistajien on syytä varmistaa kattojen kestävyys runsaan lumen takia. Paras tapa on pudottaa lumet katoilta. Tällä hetkellä puolen metrin kerros lunta katolla painaa vajaat 100 kg/m2 ja metri noin 170–200 kg/m2. Jo puolen metrin lumikerros kannattaa poistaa isojen hallien katoilta. Lumenpoistossa on huolehdittava työturvallisuudesta ja ohikulkijoiden turvallisuudesta.

Ok-talot eivät ole riskikohteita

Omakotitalojen, rivitalojen ja pientalojen katot eivät ole vaarassa lumikuormien takia, mutta katolta putoava lumi voi kuitenkin aiheuttaa vaaraa. Kaikki kattorakenteet suunnitellaan varmuuskertoimia käyttäen kestämään peruslumikuormaa suurempi kuorma.

Peruslumikuorma kuvaa tasakatolla olevan lumen määrää, joka tilastojen mukaan esiintyy kerran 30 vuodessa. Peruslumikuorma vaihtelee maan eri osissa 140 – 260 kg/m2

Erityisen riskialttiita ovat suuret hallit ja vastaavat rakennukset, joissa piilevät rakennevirheet ovat tyypillisesti ilmenneet, kun katon lumikuorma on kasvanut rakennusten peruslumikuorman tuntumaan. Lumen poisto laaja-alaisilta katoilta (esim. suuret hallit) on suositeltavaa jo ennen kuin lumikuorma ylittää peruslumikuorman.Kokemuksen mukaan rakennevirheistä on aiheutunut ongelmia jo n. 100 kg/m2 kuormalla.

Pientalojen kuten omakoti-, pari- ja rivitalojen osalta suurimmat riskit liittyvät lumen pudottajien putoamiseen sekä katolta putoavan lumimassan aiheuttamiin henkilövahinkoihin. Omakoti-, pari- ja rivitalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen lumikuorman kestävyyden osalta.

Kiinteistönomistajan on seurattava lumitilannetta ja huolehdittava siitä, että lunta poistetaan katolta tarpeen mukaan.

Lumenpudotuksessa on aina syytä käyttää ammattilaisapua ja huolehdittava työturvallisuudesta ja ohikulkijoiden turvallisuudesta