Katoille asennetaan nykyään taloteknisiä laitteita huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Moni laite asettaa vesikatteen tiiveydelle uudenlaisia haasteita, mikä lisää kattojen suunnittelun ja huollon tarvetta.

Jäähdyttimet, lämmönvaihtimet ja aurinkopaneelit ovat tavallinen näky etenkin teollisuus- ja liikerakennusten katoilla. Taloteknisiä laitteita tarvitaan parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta. Laitteet kuitenkin tuovat kattojen rakentamiselle ja suunnittelulle uusia vaatimuksia.

Teollisuus- ja liikerakennuksille sekä julkisille rakennuksille on yleensä laadittu huoltosuunnitelma, jota noudatetaan kiinteistön koko elinkaaren ajan. Ennakoiva huolto pitää vauriot katolla mahdollisimman pieninä.

”Katoille on suunniteltava kunnon kulkuyhteydet ja näin pidettävä huoli siitä, että laitteet ovat huollettavissa. Rakennusvaiheessa on varmistettava, että laitteet ovat kunnolla kiinni. Mikään laitteista ei saa aiheuttaa vaaraa vesikattorakenteelle”, sanoo ilmanvaihto- ja erikoiskattotarvikkeita valmistavan Vilpen tutkimus- ja kehitysjohtaja Veli-Pekka Lahti tiedotteessa.

Avainsana on oikea-aikainen huolto. On vanhanaikaista huoltaa kattoa vasta sitten, kun rakenteissa on jo havaittu vaurioita.

”Huollon pitää olla suunniteltua ja ennakoivaa. Näin estetään tilanne, jossa pienestä ja helposti korjattavasta vauriosta muodostuu katolla ajan myötä kallis ja vaikeasta korjattava ongelma”, Lahti toteaa.

Ongelmat havaitaan vasta rakenteita avatessa

Kattovuodon syy voi olla muukin kuin inhimillinen virhe asennuksessa. Muun muassa myrskyt, lumi ja jää voivat johtaa ennalta-arvaamattomiin vaurioihin. Vaurio voi syntyä jopa silloin, jos katolla kuljetaan väärässä paikassa. Vaikka vesikatto olisi asennuksen jälkeen täysin tiivis ja ehjä, se voi vaurioutua muiden rakennustöiden yhteydessä.

Lahti on myös kuullut vaurioista, joita on löydetty, vaikka katto on ollut päältä päin katsottuna hyvässä kunnossa. Eräässä kohteessa eristevillat olivat märät, vaikka katto oli ehjä. Eristeiden kastumisen syynä oli havaitsematta jäänyt pieni vuoto, joka oli ajan kuluessa kastellut rakenteet koko katon alueelta. Tällaiset ongelmat havaitaan vasta, jos katon rakenteet avataan, siis usein liian myöhään.

Kattorakenteita onkin syytä valvoa tarkasti. Valvominen ei kuitenkaan tarkoita jatkuvasti tehtäviä kuntotarkastuksia. Niiden sijaan rakenteiden tarkkailussa kannattaa Lahden mukaan hyödyntää älykästä teknologiaa.

Tuuletus vain tarvittaessa

Yksi tällainen uuden teknologian keino on Vilpe Sense -älykatto. Kyseessä on IoT- eli esineiden internet -teknologiaa hyödyntävä ratkaisu.

Käytännössä älykatolla asennetaan yksi anturi rakenteisiin ja toinen ulkoilmaan. Langattomat anturit mittaavat kosteutta ja lämpötilaa sekä rakenteissa että ulkoilmassa. Kun anturi havaitsee rakenteiden kosteustason nousseen, tieto välittyy alipainetuulettimeen asennettuun huippuimuriin. Huippuimurin toiminta tehostuu automaattisesti, jolloin se poistaa kosteuden rakenteista. Kun rakenteiden kosteustaso on palannut normaaliksi, myös huippuimuri palaa normaaliin tuuletukseen.

Älykaton ansiosta rakenteita ei tuuleteta esimerkiksi liian kostealla tai liian kylmällä säällä. Järjestelmä myös hälyttää kiinteistön omistajaa tai huoltoyhtiötä automaattisesti, jos rakenteiden kosteustaso ylittää valitut raja-arvot.

”Vilpe Sense tuo katon kunnon valvontaan reaaliaikaisuutta. Sen ansiosta kohteessa tapahtuvien muutosten havaitseminen ei vaadi katolla paikan päällä tehtäviä tutkimuksia. Sense tekee kosteudenhallinnasta automaattista”, Lahti kertoo.

Rakenteiden tuulettuminen on tärkeää rakennuksen energiatehokkuuden kannalta. Eristekerroksessa oleva kosteus huonontaa lämmöneristystä, mikä lisää energiankulutusta. Älykatolla kulloisenkin tarpeen mukainen tuuletus pitää eristekerroksen kuivana.

”Jos tuuletetaan silloinkin, kun siihen ei ole tarvetta, eristekerroksesta poistuu lämpöenergiaa ulos. Kun tuuletetaan tarpeen mukaan, siihen kuuluu vähemmän energiaa. Toisaalta eristekerroksen tuulettaminen kesähelteillä poistaa ylilämpöä ja viilentää rakennusta”, Lahti sanoo.