Kaukolämmön asiakastyytyväisyys on kyselyn mukaan hyvällä tasolla. Pk-seudulle sijoittuvat kuitenkin sekä kaukolämpöön tyytyväisimmät että tyytymättömimmät asiakkaat.  

EPSI Rating tutkii energia-alaa Pohjoismaisella tasolla. Suomessa EPSI Rating tutkii sähkön vähittäismyynnin yksityisasiakkaiden sekä yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä, minkä lisäksi tänä vuonna julkaistettiin ensimmäistä kertaa kaukolämmön yksityis- sekä yritysasiakaspuolen asiakastyytyväisyyden tulokset.

Sähkön vähittäismyynnin yksityisasiakkaat ovat paria viime vuotta tyytyväisempiä saamaansa palveluun, ja yritysasiakkaat jopa merkittävästi aiempaa tyytyväisempiä.  Tyytyväisyyttä mitattiin indeksipisteillä, jossa pisteet 0-60 tarkoittavat tyytymätöntä, 60-75 tyytyväistä ja yli 75 erittäin tyytyväistä. Sähkön vähittäismyynnin yksityisasiakkaiden antamat indeksipisteet nousivat lukemaan 71,2 ja yritysasiakkaiden pisteet lukemaan 68,7.

Kaukolämmön osalta ei havaittu merkittävää eroa asiakasryhmien välillä. Kaukolämpö debytoi vertailussa pistein 69,4.

Kaukolämmön tyytyväisimmät asiakkaat Vantaan Energialla

Kaukolämpöasiakkaiden asiakastyytyväisyys on valtakunnallisesti korkeinta Vantaan Energian asiakkaiden keskuudessa. Sen saamat indeksipisteet olivat 74,8. Yhtiö onnistuu erottautumaan markkinaosuuspainotuksiin perustuvasta toimialan keskitason tuloksesta voimakkaimmin imagossa ja asiakkaiden odotuksissa. Asiakkaiden mielikuvissa Vantaan Energia on luotettava ja tuttu.

Toiseksi ja vain indeksipisteen päähän voittajasta yltää Turku Energia, jonka menestys perustuu vertailun parhaaksi koettuun imagoon, mutta myös toimialan joko parhaaksi tai parhaimpiin arvioituihin tuotelaatuun, palvelulaatuun ja rahalle saatavaan vastineen.

Kärkikaksikkoa yhdistää paikallisuuden voimakas merkitys asiakkaille, mikä on näkynyt myös molempien yhtiöiden sähkönmyyntiasiakkaiden mielikuvissa sekä prioriteeteissa aiempien vuosien ja Turku Energian osalta myös tämän vuoden tuloksissa.

Selvähkösti erottuvan kärkikaksikon taakse kolmanneksi sijoittuu useita eri yhtiöitä sisältävä Muut-ryhmä, ja 70:n indeksipisteen rajan puhkaisevat edellä mainittujen lisäksi vielä Tampereen Sähkölaitos ja Oulun Energia.

Helsingin Energian eli Helenin kaukolämpöasiakkaat antoivat saamastaan palvelusta 65,1 ideksipistettä. Vielä vähemmän pisteitä antoivat Jyväskylän Energian eli nykyisen ALVAn asiakkaat, 61,9 indeksipistettä.

Lue lisää:

Kaukolämmön hinnannousu ajaa taloyhtiöitä omaan energiantuotantoon

270 asunnon kerrostaloyhtiö irtautuu kaukolämpöverkosta