Energiateollisuuden mukaan kaukolämmön hiilidioksidipäästöt jäivät viime vuonna pienemmiksi kuin koskaan vuodesta 1975 tehdyssä mittaushistoriassa. Kuluvalla vuosikymmenellä kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 26 prosenttia.

Energiateollisuuden mukaan energiayhtiöt ovat investoineet ja investoivat jatkossa kivihiilen käytön vähentämiseksi. Jo 90 prosenttia kaukolämpökunnista tuottaa lämpönsä pääosin kotimaisilla energianlähteillä ja 70 prosenttia uusiutuvilla polttoaineilla tai hukkalämmöillä. Uusiutuvien polttoaineiden osuus kaukolämmössä puolestaan nousi 36 prosenttiin.

Eniten kaukolämmön tuotanto käytti uusiutuvista metsäpolttoaineita ja teollisuuden puutähteitä, joiden osuus oli 30 prosenttia. Myös turpeen polton vähentyminen 30 prosentilla on osaltaan pienentänyt kaukolämmön hiilidioksidipäästöjä.

Ylijäämälämpö nousussa

Myös ylijäämälämmön talteenotto on lisääntynyt.  Jo lähes 10 prosenttia koko Suomen kaukolämmöstä katettiin muun muassa jätevesien ja savukaasujen talteenotolla. Hukkalämmön voi ET:n mukaan rinnastaa uusiutuvaan energiaan, kun ylijäämälämpöä hyödyntämällä pystytään välttämään polttoaineiden käyttöä.

”Hukkalämmön hyödyntäminen on kasvussa ja siitä on tullut merkittävä kaukolämmön energialähde. Yhtiöt etsivät nyt erilaisia hukkalämpöjä yhdistettäviksi kaukolämpöjärjestelmään”, kertoo ET:n Jukka Leskelä.

Kaukolämpö on edelleen suosituin lämmitystapa kaikessa uudisrakentamisessa. Sen osuus uudisrakennusten lämmitysmarkkinoilla nousi viime vuonna 66 prosenttiin.