Kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi tullaan myöntämään avustusta tästä syksystä alkaen.

Valtioneuvosto hyväksyi viime viikolla asetuksen avustuksista asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi vuosina 2022 ja 2023. Avustuksella vauhditetaan vihreää siirtymää ja lisätään huoltovarmuutta.

Avustuksen myönteisten ympäristövaikutusten uskotaan näkyvän erityisesti pitkällä aikavälillä. Kaukolämpöverkossa virtaavan veden lämpötilan laskeminen enintään 90 celsiusasteeseen mahdollistaa uusien lämmönlähteiden, kuten hukkalämpöjen, aurinkoenergialla tuotettujen lämpöjen ja geotermisen energian, tehokkaamman hyödyntämisen.

Keskipitkällä aikavälillä yhä suurempi osa kaukolämmöstä voitaisiin tuottaa ilman hiilidioksidipäästöjä tuottavaa polttamista, kun kaukolämpöverkon tai sen osan lämpötilaa voitaisiin laskea.

Näin voit saada avustusta kaukolämpölaitteistojen uusimiseen

Avustusta kaukolämpölaitteistojen uusimiseen voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta arviolta lokakuusta 2022 alkaen. Avustuksen hakemisesta tiedotetaan tarkemmin erikseen.

Avustusta voi saada kaikkiin asuinrakennuksiin, eli sitä voivat hakea myös pientalojen ja vuokratalojen omistajat. Kiinteistön on sijaittava alueella, jossa laitteiston uusiminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista.

Avustusta voi saada kustannuksiin, jotka syntyvät kaukolämpölaitteistojen poistamisesta ja korvaamisesta laitteistoilla, joiden kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta. Myös samassa yhteydessä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä syntyvät kustannukset ovat avustuskelpoisia.

Avustuksen hakemisen yhteydessä hakijan täytyy toimittaa selvitys toimenpiteistä sekä kaukolämpöverkon haltijan todennus sijainnista.

Lue lisää:

Kaukolämmön hinnannousu ajaa taloyhtiöitä omaan sähköntuotantoon

Talvesta tulee pientaloissa haastava: Voiko ilmalämpöpumpulla huomioida sähkön kulutushuiput?

 

Näin paljon voi saada avustusta kaukolämpölaitteistojen uusimiseen

• Pientaloihin 2 000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden sekä 500 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.
• Rivitaloyhtiölle 3000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden ja 1 000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.
• Asuinkerrostaloyhtiölle 4 000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden ja 2 000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.