Kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuutta halutaan purkaa. Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta. Vuonna 2009 voimaan astuneessa pykälässä on määritelty tilanteet, joissa asemakaavalla voidaan määrätä rakennuksen liittämisestä kaukolämpöverkkoon.

Pykälää säädettäessä kaukolämpöverkkoon liittymisen edistämistä pidettiin ilmastonmuutoksen hillinnän ja ympäristön kannalta tehokkaimpana ohjauskeinona. Määräystä on sovellettu uusiin rakennuksiin, joiden välittömästä läheisyydestä on ollut mahdollista liittyä kaukolämpöverkkoon. Määräys ei ole koskenut niin sanottuja matalaenergiarakennuksia tai rakennuksia, joiden pääasiallinen lämmitysjärjestelmä on uusiutuviin energialähteisiin perustuva ja vähäpäästöinen.

Pykälän voimaantulon jälkeen rakennusten energiatehokkuutta koskevia säännöksiä on asteittain tiukennettu. Markkinoille on tullut myös uusia, entistä ympäristöystävällisempiä ja energiatehokkaampia lämmitysmuotoja. Esimerkiksi maalämpöpumppuun perustuva lämmitys on kasvattanut suosiotaan.

”Rakennusten energiavaatimukset ovat tiukentuneet ja teknologiset ratkaisut kehittyneet siinä määrin, ettei lämmitystapaa ole enää tarvetta ohjata asemakaavalla. Ehdotettu sääntelyn purku antaisi kuluttajille mahdollisuuden valita itselleen sopiva ja ympäristöystävällinen lämmitystapa. Tämä edistäisi myös vapaata kilpailua lämmitysmarkkinoilla”, sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Suomen lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen pitää tärkeänä, että kuluttajille jää vapaus valita, millaisen lämmitysmuodon he haluavat. Tähän asti kaukolämpöalueilla ei ole ollut mahdollista valita pientaloon pellettikattilaa tai lämpöpumppua, mutta nyt sekin tulee mahdolliseksi.

”Tämä on hyvä uutinen, vaikka määrällisesti tässä ei kovin isoista omakotialueista puhutakaan. Me korostamme kuitenkin sitä, että kuluttajilla on suuri rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja se että asiakkaille jää vapaus valita haluamansa vaihtoehto, on oikein”, Hirvonen sanoo.