Suomalaisten tyytyväisyyttä asuinkuntaansa on taas tutkittu. Kuntarating-tutkimukseen haastateltiin yli 10 000 suomalaista, joilta kysyttiin kokemuksia asuinkunnan palveluista sekä vastaajan mielipidettä siitä, miten lähellä kuvitteellista, täydellistä asuinkuntaa oma nykyinen asuinkunta on. Tyytyväisimmät asukkaat löytyivät Kauniaisista ja Pirkkalasta.

EPSI Ratingin vuosittain tehtävä tutkimus suomalaisten tyytyväisyydestä asuinkuntiinsa. Tyytyväisyysindeksi tuotetaan asteikolla 0-100, jossa 75 on hyvä taso. Haastatelluilta 10 065 suomalaiselta kysyttiin kokemuksia palveluista, niihin kohdistuvien odotusten täyttymistä ja kunnan suositteluhalukkuutta sekä vastaajan mielipidettä siitä, miten lähellä kuvitteellista, täydellistä asuinkuntaa nykyinen asuinkunta on.

Kauniainen oli kahden indeksipisteen edellä Pirkkalaa. Kaiken kaikkiaan keskimääräinen asukastyytyväisyys nousi 1,9 indeksipistettä entisestään hyvältä tasolta. Eniten asukastyytyväisyyttään parantaneet kunnat olivat Pietarsaari (10,2 indeksipistettä), Kauhava (9,6 indeksipistettä) ja Kajaani (9,2 indeksipistettä).

Suurimpien kaupunkien kärjessä kova kilpailu

Kuopio on 20 suurimman kaupungin kärjessä, Helsinki ja Turku nousivat myös kärkikolmikkoon. 20 suurimman kaupungin joukossa eniten nousivat Kouvola (5,5 indeksipistettä) ja Jyväskylä (5,4 indeksipistettä). Viime kerran 20 suurimman kaupungin ykkönen Seinäjoki laski siis sijoituksessaan, mutta asukastyytyväisyyden lasku oli vain maltilliset 1,1 indeksipistettä.

Tampereen kolmen vuoden putki ykkösenä viiden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu) joukossa katkesi. Helsinki nousi Tampereen edelle. Oulu nousi tänä vuonna keskiarvon yläpuolelle ja viidestä suurimmasta ainoastaan Vantaa jäi Suomen keskiarvon alle asukastyytyväisyydessä, vaikka se nousi edellisvuodesta 1,4 indeksipistettä..

Pääkaupunkiseudun kunnista Helsinki oli selkeästi suurin nousija, joka päihitti aiemmin korkeammalla olleen Espoon 3,5 indeksipisteellä. Kauniainen ja Espoo pysyivät edellisvuoden tasolla.

Helsingissä 45–59-vuotiaat tyytyväisimpiä – Espoossa ja Vantaalla naiset

Helsingissä 45–59-vuotiaat asukkaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä kuntaansa. Suurimmat erot miesten ja naisten välillä viiden suurimman kaupungin joukossa olivat Espoossa ja Vantaalla. Espoossa naiset antoivat 4,5 indeksipistettä ja Vantaalla 4,1 indeksipistettä korkeammat arvosanat. Naiset antoivat koko tutkimuksessa keskimäärin 1,3 indeksipistettä korkeammat arvosanat kuin miehet. Erot asukastyytyväisyydessä tuloluokkien välillä ovat melko pieniä kaikissa viidessä suurimmassa kunnassa.

Noin joka kolmas suomalainen olisi valmis suosittelemaan asuinkuntaansa. Kauniaisissa jopa 86 % olisi valmis suosittelemaan asuinkuntaansa, Pirkkalassa 70 %. Kauniainen ja Laukaa olivat ainoat kunnat, joilla ei ollut yhtään arvostelijaa. Vähiten suosittelijoita oli Kemissä ja Kauhajoella, joissa vain 13 % vastanneista olisi valmis suosittelemaan kuntaansa.

Kuntarating 2017 -tutkimukseen haastateltiin yhteensä 10 065 yli 18-vuotiasta asukasta Suomessa. Yhteensä 62 kunnan tulokset on julkaistu. Muiden kuntien otantamäärät eivät riittäneet reittaamiseen. Puhelinhaastattelut tehtiin 2017 touko-marraskuun aikana. Kuntaratingissa mitattujen kuntien asukastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat keskimäärin välillä +/- 4,0 indeksipistettä.