Keittiöremontti on yksi kodin kalleimpia remontteja. Joskus toiminnallisuus ja ilme päivittyvät kevyellä remontilla, mutta joskus toiveet vaativat perusteellista peruskorjausta.

Keittiön muutostöissä tarvitaan remonttitaitoisen henkilön lisäksi LVI-ammattilaista ja sähkömiestä. Tärkeintä on kääntyä suunnittelijoiden ja tekijöiden puoleen ajoissa, sillä muutostoiveiden mahdollisuus on selvitettävä ennen töiden aloitusta. Muuten voidaan joutua repimään pintoja auki moneen kertaan tai palauttamaan asiakkaan omatoimisesti etukäteen hankkimia sopimattomia tuotteita takaisin kauppaan.

LVI-muutostöitä tiedossa

Rakenteilla olevan uudisrakennuksen, esimerkiksi rivitalokodin ostajalla on usein mahdollisuus vaikuttaa jonkin verran lopputulokseen. Asiakkaan toiveet on huomioitava suunnitteluvaiheessa, koska niiden pohjalta tehtyjen asennussuunnitelmien ja tarjouspyyntöjen jälkeen muutosten tekeminen on huomattavasti monimutkaisempaa.

”Rakennusvaiheessa kohteen rakennuttaja vastaa hankkeen loppuun viemisestä, mutta ei voi omin päin poiketa paikallisen rakennusvalvonnan hyväksymistä suunnitelmista. Muutoksiin voi toki hakea lupaa, mutta työläs prosessi aiheuttaa kustannuksia. Rakennuttajat eivät ole yleensä innostuneita tästä vaihtoehdosta”, sanoo erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä.

Mäkinen korostaa, että keskeneräisen rakennustyön aikana tulevat asukkaat eivät voi tehdä tai teetättää ulkopuolisilla mitään töitä, eikä heillä ole omin päin edes lupa mennä rakennustyömaan alueelle.

”Jo valmiin, mutta uuden rakennuksen osalta vastuu ja samalla päätösvalta isommista muutoksista kuuluu taloyhtiölle. Täysin riippumatta halutun muutostyön laajuudesta, asukkaan pitää aina varmistua siitä, mikä on luvallista ja mihin tarvitaan taloyhtiön lupa. Joihinkin muutoksiin tarvitaan myös rakennusvalvonnasta lupa. Tilanteet ja kohteet vaihtelevat, joten tilannekohtaisesti asian saa selvitettyä isännöitsijältä, joka edustaa näissä asioissa taloyhtiötä.”

Omakotirakentaja tai -rakennuttaja voi muuttaa mieltään esimerkiksi tulevan keittiönsä suhteen vapaammin, mutta sekään ei onnistu hetken mielijohteesta ja omin päin.

”Niissä kohteissa, joissa tuleva asukas itse on rakennushankkeeseen ryhtynyt, hän voi tietysti muuttaa suunnitelmiaan, mutta niiden tekemisestä vastaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan aina rakennusvalvonnan hyväksymä suunnittelija ja erityisalan työnjohtaja.”

Perusteellinen peruskorjaus

Aina ei riitä vanhan keittiön remontointi vähän sieltä ja täältä vaan on perusteellisen peruskorjauksen aika. Silloin laitetaan kaikki vanha sileäksi ja uutta tilalle pintoja ja LVIS-asennuksia myöten. Mielessä pyörii joukko kysymyksiä: Miten käynnistetään projekti, joka sisältää paljon LVIS-muutoksia? Kenen puoleen käännytään, mistä saa suunnitteluapua? Mitä lupia tarvitaan? Miten varmistetaan LVI- ja sähkötöiden yhteispeli?

”Tällaisissa remonteissa on erittäin tärkeää ostaa suunnittelupalvelut ammattimaiselta suunnittelutoimistolta. Siitä joutuu ehkä maksamaan joitakin satasia, mutta osaavan suunnittelijan apu on varmasti rahanarvoista. Hyviä, pientaloihin erikoistuneita suunnittelutoimistoja on ympäri valtakuntaa.”

Mäkisen huomauttaa, että usein samassa toimistossa työskentelevät sekä LVI- että sähkösuunnittelija, jolloin lopputulos on varmasti yhteensopiva. Sama henkilö suunnittelee harvoin sekä sähkö- että LVI-järjestelmät, mutta pienissäkin toimistoissa kumpi tahansa voi pyytää toisen puolen suunnittelun myös joltakin yhteistyökumppaniltaan, jolloin he yhdessä varmistavat järjestelmien yhteensopivuuden.

”Ammattitaitoinen suunnittelija osaa auttaa myös lupaprosessin läpiviemisessä. Luvan saaminen voi kestää eri kunnissa eri ajan, riippuen lupahakemustan määristä ja kunnan mahdollisuuksista resursoida rakennusvalvontaa. Erityisesti kevät ja kesä ovat rakennusvalvonnoissa kiireistä aikaa. Paikallinen rakennusvalvonta pystyy myös neuvomaan, mitä lupia kuhunkin hankkeeseen liittyy.”

Kevyempi keittiöremontti

Muutostöitä tarvitaan myös hiukan suppeampaan keittiöremonttiin. Mielessä voi olla esimerkiksi vesipisteellä varustettu saarekemalli, ja kiintokalusteissa oleva vanha vesipiste halutaan purkaa.

”Pienimuotoiset, ylläpitoon tai huoltoon kuuluvat työt eivät edellytä kunnallisen rakennusvalvonnan myöntämää rakennus- tai muutoslupaa. Luvan tarve riippuu muutosten laajuudesta ja jonkin verran myös paikallisen rakennusvalvonnan linjauksista, eli asia on syytä aina varmistaa ennen töiden aloittamista.”

”LVI-työt jätetään ammattilaisille. Lupaa vaativat työt tehdään hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan, pienemmissä töissä työn voi suunnitella urakoitsijakin. Lähtökohtana on kuitenkin aina ammattimaisesti tehdyt suunnitelmat ja niiden mukaan toteutettu asennustyö. Siten työ tulee tehtyä nopeasti ja oikeita menetelmiä käyttäen. Kuluttajasuoja on hyvä pitää mielessä: ammattilainen vastaa aina työstään ja työvirheistään.”

LVIS-asennusten yhteensovittaminen on tärkeä asia. Keittiöremontin teettäjä ei voi eikä hänen tarvitse arvioida, miten LVI-alan ja sähköjen asennukset pitäisi ajoittaa ja miten eri ammattilaisten tekemä palapeli rakentuu.

”Ammattitaitoinen suunnittelija osaa arvioida myös toisten suunnittelijoiden tarpeita. Lopullisesti kaapeleiden sekä putkien tarkat kulkureitit päätetään vasta asennustyön aikana, joten järjestelmien yhteensovittaminen ei yleensä tuota isoja ongelmia. Parhaimmillaan suunnitelmat ja myöhemmin asennukset toteuttaisi sama suunnittelutoimisto ja talotekniikkaurakoitsija.”

”Jos työt tulevat tehtäväksi eri aikaan ja asentajat tulevat eri yrityksistä, suosittelen valitsemaan jonkun urakoitsijoista päävastuulliseksi ja sopimaan sitten hänen kanssaan töiden yhteensovittamisesta ja toisten urakoitsijoiden valinnasta sekä valvonnasta. Päävastuullisen rooli maksaa jonkin verran lisää, mutta on käytetyn rahan väärti.”

Lue lisää:

Haaveissa uusi keittiö: 15 vinkkiä keittiösuunnitteluun

Näin asennat laminaatin keittiön välitilaan

Unelmien keittiö toiveissa? Näin onnistut keittiön muutostöissä