Kertakäyttömuoveja koskeva lakiesitys on hyväksytty tällä viikolla EU:n komission ja Euroopan parlamentin kesken. Esitys sisältää niin kertakäyttömuovien kiellon kuin muovisten juomapullojen keräystavoitteet.

Euroopan komissio antoi toukokuussa direktiiviehdotuksen, jossa esitetään toimia kymmenelle EU:n rannoilta eniten löytyvälle kertakäyttöiselle muovituotteelle sekä kadonneille ja hylätyille muovia sisältäville kalastusvälineille. Kertakäyttömuovituotteita ovat take away -ruokien pakkaukset, juomamukit, kertakäyttöiset ruokailuvälineet ja -astiat, erilaiset muovia sisältävät vanutuotteet, muovitikut ja pillit, filtterisavukkeet sekä muovipullot.

Näiden tuotteiden kulutusta tullaan rajoittamaan, niiden myymiseen tulee kieltoja ja tuotteiden ominaisuuksiin liitetään vaatimuksia sekä laajennettua tuottajavastuuta.

Ehdotus käy vielä vuoden alkupuolella virallisesen hyväksymiskerroksen neuvostossa ja parlamentissa. Se julkaistaan todennäköisesti kesän alussa ja sen tavoitteena on vähentää muovituotteiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön, erityisesti meriin ja vesiympäristöön. Samalla vauhditetaan siirtymistä kiertotalouteen.

Tätä kertakäyttömuovien kielto merkitsee

• Jäsenvaltioiden on vähennettävä jatkuvasti muovia sisältävien elintarvikepakkausten ja juomamukien kulutusta.
• Markkinoille ei saa tuoda muovisia kertakäyttöisiä vanupuikkoja, ruokailuvälineitä, lautasia, pillejä, juomien sekoitustikkuja ja ilmapallojen varsia.
• Juomapakkaukset pitää suunnitella niin, että korkit ja kannet pysyvät kiinni pakkauksessa koko käyttövaiheen ajan.
• Kertakäyttöisissä PETmuovista valmistetuissa pulloissa tulee kierrätysmateriaalia olla 25 % vuonna 2025 ja kaikissa muovipulloissa kierrätysmateriaalin osuuden tulee olla 30% vuonna 2030.
• Kertakäyttöisiin muovituotteisiin on merkittävä tieto sopivista jätteenkäsittelyvaihtoehdoista, roskaantumisen haitallisista ympäristövaikutuksista sekä tuotteessa olevasta muovista.
• Laajennettu tuottajavastuu kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden osalta tarkoittaa sitä, että valmistajien edellytetään osallistuvan roskien siivoamisen sekä roskaantumista koskevan tiedon keräämisen sekä viestinnän kustannuksiin. Lisäksi valmistajat joutuvat osallistumaan kertakäyttöisten juoma ja ruokapakkausten sekä tupakan filttereiden keräämisen ja kuljettamisen kustannuksiin.
• Muovisten juomapullojen keräystavoite on 77 % vuonna 2025 ja 90 % vuonna 2029. Tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat mm. perustaa pantillisia palautusjärjestelmiä tai tuottajanvastuujärjestelmiä.