Kaksi laituria järven rannassa

Veneen laskupaikka, veneen pitopaikka, uimaranta, saunavesien nostopaikka, kalapaikka, grillauspaikka ja ties mitä. Mökkiranta laitureineen on monien toiveiden kohde, muttei rannan järjestäminen kaikkia käyttötoiveita vastaavaksi aina ole helppoa.

Mökkirannan jättäminen täysin luonnontilaan on hyvä ja luonnonmukainen ratkaisu. Luonnontilaisuuden yksi loistava ominaisuus on, että sillä tavalla mökkiläinen pääsee työnteon suhteen vähällä. Mikäs sen mukavampaa kesälomalaiselle!

Kun kesämökin rantaa ryhdytään muokkaamaan omia toiveita vastaavaksi, on asioita paras ajatella pitkälle tulevaisuuteen, jopa seuraavaan sukupolveen saakka. Kovin radikaalit toimenpiteet ovat arveluttavia ja voivat kaduttaa jälkikäteen. Kaikissa tapauksissa rakentamista ja muokkaamista säädellään eri tavoin. Mökkirannalla ei todellakaan voi touhuta täysin oman mielensä mukaan.

Vesialueen puolella tehtävät toimenpiteet voivat edellyttää myös lupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja isommissa operaatioissa alueellisesta ympäristökeskuksesta. Rantaviivan maan puoleisella osalla pysyteltäessä toimenpiteet voivat edellyttää lupaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Kun rannalla ruvetaan touhuamaan, tarve luvan kysymiseen ja ilmoitusten antamiseen riippuu olosuhteista ja on tapauskohtaista. Vesilain mukaan vähäinen lietteen, matalikon tai muun niihin verrattavan vesistön käyttöä koskevan haitan poistaminen kunnostamalla on sallittua, jos siitä ei aiheudu haitallisia muutoksia eikä huomattavaa haittaa vesialueen omistajalle.

Mitään lupia ei tarvita, kun rannasta poistetaan siihen ajelehtinutta kasvimassaa, rannan käyttöä haittaavia kiviä tai rantapuustoa hoidetaan puita kaataen. Vähäinen rannan ruoppauskaan tai lietteen poistokaan (alle 100 m&³3;) ei edellytä ilmoituksen antamista, mutta asiasta olisi syytä keskustella naapurien, vesialueen omistajan ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. Yleensä ruoppaus on sallittua vain talvella.

Vähäistä suuremman ruoppauksen tekeminen (yli 100 m&³3;) edellyttää ilmoitusta vesialueen omistajalle ja alueelliselle ympäristökeskukselle, jonka nettisivuilla on ilmoituskaavake ohjeineen. Ilmoitus pitää tehdä vähintään kuukautta ennen töiden aloittamista. Jos ruoppaus on suuri (yli 1 000 m&³3;), se voi edellyttää lisäksi ympäristöluvan hakemista ympäristökeskukselta.

Omasta rannasta saa niittää ja poistaa vesikasvit käsityövälinein. Jos ranta-alueella esiintyy suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja, kasvillisuuden niittäminen, samoin kuin rannan ruoppaaminen ei ehkä ole sallittua. Asia on syytä varmistaa ympäristöviranomaisilta.

Lue aiheesta tarkemmin TM Rakennusmaailman numerosta 4E/09, joka ilmestyi 27.5.