Ketjuterän tai hammastetun puuntyöstöterän käyttäminen kulmahiomakoneessa voi olla erittäin vaarallista.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja työsuojeluviranomaisten (AVI työsuojelu) tietoon on tullut, että markkinoilla on kulmahiomakoneisiin tarkoitettuja puuntyöstöteriä. Hammastettu tai ketjuterä ja kulmahiomakone ovat vaarallinen yhdistelmä.

Työsuojeluviranomaisilla on ollut tutkittavana työtapaturmia, jotka ovat aiheutuneet tällaisen yhdistelmän hallinnan menetyksestä.

Kulmahiomakoneeseen ei oletusarvoisesti saa liittää hammastettua tai ketjuterää. Viranomaiset tulevat kohdistamaan tehovalvontaa kulmahiomakoneisiin markkinoitaviin teriin.

Ketjuterän käyttäminen voi aiheuttaa takapotkun

Kulmahiomakoneisiin markkinoidaan tavanomaisten hioma- ja katkaisulaikkojen lisäksi puuntyöstöön tarkoitettuja teriä. Teriä on kahdentyyppisiä. Ketjuterissä terän ulkoreunaa kiertää leikkuuketju, jossa hammastettu terä muistuttaa sirkkelinterää. Näiden kulmahiomakoneisiin tarkoitettujen puuterien keskiöreikä on 22,2 mm.

Hammastetun tai ketjuterän käyttäminen kulmahiomakoneella puuntyöstöön voi olla erittäin vaarallista. Puun sahaaminen tällaisilla terillä voi aiheuttaa takapotkun, jolloin pyörivä terä kimpoaa kovalla nopeudella kohti käyttäjää. Ketjuterää käytettäessä ketju voi katketa ja sinkoutua kohti käyttäjää tai muuta lähistöllä olevaa henkilöä.

Kulmahiomakone ei ole tarkoitettu puuntyöstöön ketjuterillä

Puuntyöstöön tarkoitetuissa kannettavissa sahoissa on turvaominaisuuksia, jotka pienentävät näitä riskejä. Kulmahiomakonetta ei ole tarkoitettu puuntyöstöön hammastetuilla tai ketjuterillä, joten kulmahiomakoneissa ei näitä turvaominaisuuksia ole. Lisäksi kulmahiomakoneen laikan kehänopeus on tyypillisesti huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi moottorisahan ketjun nopeus. Joissakin kulmahiomakoneissa on lukittava kytkin, joka ei ole sallittu kannettavissa sahoissa.

Kulmahiomakoneita koskevan standardin SFS-EN IEC 62841-2-3/A11 mukaan kulmahiomakoneen käyttöohjeissa pitää suoraan kieltää hammastetun tai ketjuterän kiinnittäminen kulmahiomakoneeseen.

Puuntyöstöön tarkoitettu hammastettu tai ketjuterä kulmahiomakoneessa ei ole lainsäädännön vaatimusten mukainen

Kulmahiomakoneeseen tarkoitettu hammastettu tai ketjuterä katsotaan vaihdettavaksi laitteeksi. Erotuksena hiomalaikasta puuterä tuo kulmahiomakoneeseen uuden toiminnon (pyörösaha) sekä uusia, merkittäviä riskejä.

Hammastettu tai ketjuterä ja kulmahiomakone yhdistelmänä eivät täytä konedirektiivin liitteen I olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Kulmahiomakoneeseen ei oletusarvoisesti saa liittää hammastettua tai ketjuterää. Tällaisen terän käyttäminen kulmahiomakoneessa aiheuttaa vakavan riskin koneen käyttäjälle. Kyseisiä teriä ei näin ollen myöskään saa markkinoida kiinnitettäväksi kulmahiomakoneeseen.

Tukes ja työsuojeluviranomaiset (AVI työsuojelu) kehottavat yrityksiä kiinnittämään asiaan huomiota, ja poistamaan kulmahiomakoneisiin tarkoitetut hammastetut ja ketjuterät myynnistä.

Lue lisää:

TM Parivertailu: Akkukäyttöiset 125 mm kulmahiomakoneet