Kevytbetonituotteiden ympäristöselosteiden laadinnasta saadaan arvokasta tietoa ympäristönäkökulmat huomioivaan kehitystyöhön.

Jämerä Kivitalot Oy ja sen kevytbetonia tuottava emoyhtiö Bauroc AS tekevät jatkuvaa kehitystyötä kevytbetonituotteiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Kevytbetonin valmistuksessa käytetään jo nyt kierrätysraaka-aineita ja otetaan talteen tuotannossa syntyvää lämpöä ja vettä. Karkaistu kevytbetoni on suomalainen innovaatio ja Euroopan suosituin kivisten pientalojen rakennusmateriaali.

EPD ympäristöselosteiden laatimisprosessin avulla Jämerä kivitaloissa käytettävien Bauroc-kevytbetonituotteiden tuotantoa on pyritty kehittää entistä ympäristöystävällisemmäksi.

EPD ympäristöseloste (Environmental Product Declaration) kertoo tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset raaka-aineiden hankinnasta rakennuksen loppuvaiheen kierrätykseen asti. Se on vapaaehtoinen ja standardoitu, kolmannen osapuolen varmistama menetelmä, jota käytetään rakennusten hiilijalanjäljen laskennassa. Bauroc kevytbetonituotteille laaditaan parhaillaan ympäristöselosteita, hoiden hyväksyntää haetaan Rakennustietosäätiöltä alkukesästä.

Rakentamisen säädökset uudistuvat

”Ympäristöselosteen laadinta on jo nyt osoittautunut tärkeäksi työkaluksi tuotekehityksessä. Sen avulla olemme saaneet entistäkin yksityiskohtaisempaa tietoa eri tekijöiden vaikutuksesta tuotteen ympäristöystävällisyyteen”, Baurocin tekninen johtaja Toomas Nilson sanoo.

”Ympäristöselosteilla saamme hyvin tarkkaa tietoa laskelmiimme ja voimme myös tarjota sitä eteenpäin asiakkaille. Toiveena on, että ympäristöselosteet yleistyvät ja niiden avulla uuden Jämerä-talon hiilijalanjälki pystytään laskemaan tarkemmin”, Jämerän ympäristö- ja sisäilma-asiantuntija Minna Korpi toteaa.

Tuotteiden ympäristöselosteille tulee jatkossa käyttöä Suomeen rakennettavissa luvanvaraisissa rakennuksissa. Parhaillaan käynnissä olevan rakentamisen säädösten uudistustyön tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä rakennusten hiilipäästöt on rakennuslupavaiheessa arvioitava. Rakennuksille tulee tehdä ns. ilmastoselvitys, jonka laadintaan uudistustyön aikana kehitetään yhtenäinen laskentamenetelmä.

Koska kaikille tuotteille ei vielä ole EPD-ympäristöselosteita, on ympäristöministeriö julkaissut ensimmäisen version rakentamisen päästötietokannasta (www.co2data.fi), johon on koottu kirjallisuuden ja olemassa olevien ympäristöselosteiden perusteella tuotteiden keskimääräisiä päästötietoja.