Kesäisenä viikonloppuna moni kaivaa grillin esiin ja ryhtyy ruoanlaittopuuhiin, ja naapurisopu voi olla tiukilla. Kiinteistöliitto ei kuitenkaan suosittele, että taloyhtiöt kieltäisivät parvekkeella grillaamisen kokonaan.

Parvekkeella tapahtuva kokkailu näkyy keväisin Kiinteistöliiton lakineuvonnassa.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen muistuttaa, että parvekkeella grillaamista ei ole kielletty laissa.

”Taloyhtiössä voidaan kyllä laatia omat järjestysmääräykset, mutta ne eivät saa rajoittaa normaalia asumista”, Pynnönen sanoo.

Huomioi naapurit, niin sopu säilyy

Monien kerrostaloyhtiöiden järjestysmääräyksissä lukee, että parvekkeella grillaaminen on kielletty. Tällaisessa kiellossa on Kiinteistöliiton mukaan valvomisen vaikeuden lisäksi ongelmana se, ettei kiellon rikkomiseen voida pätevästi puuttua, ellei grillaaminen aiheuta esimerkiksi paloturvallisuusriskiä.

Järjestysmääräysten rikkomisesta voidaan asunto-osakeyhtiölain mukaan ottaa huoneisto yhtiön hallintaan jopa kolmeksi vuodeksi. Hallintaanottoa ei kuitenkaan voida tehdä, jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys.

”Hallintaanotto on niin järeä toimenpide, ettei siihen käytännössä voida pelkän grillaamisen vuoksi ryhtyä. Niinpä grillaamiskielto sellaisenaan jää käytännössä vaille oikeusvaikutusta”, Pynnönen toteaa.

Kristel Pynnönen suosittelee, ettei parvekegrillaamista koskevaa kieltoa ilman hyviä perusteluja kirjattaisi yhtiön järjestysmääräyksiin. Pynnönen muistuttaa kuitenkin, että grillatessa kannattaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan huomioida naapureita. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun ihmiset koronan vuoksi viettävät tavallistakin enemmän aikaa kodeissaan.

Grillaamisen paloturvallisuudesta on huolehdittava aina, eli pidettävä grilli riittävän etäällä puisista rakenteista ja muista syttyvistä materiaaleista niin kauan, että grilli on kunnolla jäähtynyt.

Lue lisää: 

TM Vertailu: Savuttomat puhallingrillit alle 100 €