Kiinteistöliitto huolestui hallituksen esityksestä sähköautojen latauspistepakon ulottamisesta koskemaan kaikkia yli neljä autopaikkaa käsittäviä taloyhtiöitä. Se vie Kiinteistöliiton mukaan pieniltä taloyhtiöiltä muihin korjaushankkeisiin tarkoitetuista rahoista.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle sähköautojen latauspisteitä koskevan lakiesityksensä, joka sisältää alkuperäiseen EU-direktiiviin verrattuna huomattavia lisäkiristyksiä taloyhtiöiden velvoitteisiin.

Suomen hyväksymän rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaan velvollisuus latauspistevalmiuden rakentamiseen merkittävien korjaushankkeiden yhteydessä koskee kaikkia yli kymmenen autopaikkaa käsittäviä taloyhtiöitä. Tällaisia ja suurempia taloyhtiöitä on Suomessa noin 39 000, ja niissä yhteensä noin 1,4 miljoonaa autopaikkaa.

Lainat tiukilla

Hallituksen esitys ulottaa velvoitteet koskemaan jo neljän autopaikan taloyhtiöitä tuo sääntelyn piiriin peräti noin 30 000 taloyhtiötä lisää.

Kiinteistöliitto pelkää, että pienten taloyhtiöiden edellytykset vastata velvoitteisiin ovat liian heikot. Taloyhtiöillä on jo vaikeuksia saada rahoitusta välttämättömiin korjaushankkeisiinsa, ja latauspistevelvoite voi viedä rahat muilta korjaushankkeilta.

”Sähköautojen latauspistepakko tässä laajuudessa toteutettuna ei kuitenkaan kestävällä tavalla edistä tavoitetta, vaan saattaa jopa vesittää taloyhtiöiden mahdollisuuksia toteuttaa muita energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä korjaushankkeita”, sanoo Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen.

Vuokrataloissa latauspistevalmiuden toteuttaminen lisää vuokranantajan kustannuksia.

Lue lisää:

Kiinteistöt halutaan velvoittaa rakentamaan sähköautojen latauspisteitä

Taloyhtiöt panostavat nyt sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen

Tunnista sähköautojen lataukseen liittyvät riskit

Sähköauton lataus omakotitalossa