Kiinteistöliitto pitää välttämättömänä, että taloyhtiöt saavat edelleen pankeilta rahoitusta korjauksiinsa. Se penää rahoituslaitoksilta selkää linjausta lainapäätöksiin.

Suomalaisiin asunto-osakeyhtiöihin tehdään vuosittain noin kolmen miljardin euron arvosta korjauksia. Korjaukset ovat sekä rakennusten teknistä kuntoa ylläpitäviä että merkittäviä energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tähtääviä remontteja.

”Taloyhtiöiden on tärkeää tiedostaa tulevat korjaustarpeet jo useita vuosia ennen kuin varsinaisiin remontteihin ryhdytään. Myös rahoitus on hyvä nostaa keskusteluun jo hankkeiden ensimmäisissä suunnitteluissa. Rahoituksen miettiminen siinä vaiheessa, kun hankesuunnitelma on jo tehty, on liian myöhäistä”, muistuttaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Kerroimme helmikuussa taloyhtiöiden vaikeuksista saada lainaa.

Taloyhtiöt kaipaavat pankeilta ohjeistusta lainanhakuun

Taloyhtiöissä pankkien tiukentuneet rahoituskäytännöt herättävät myös hämmennystä, sillä taloyhtiöiden taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut äkillisesiä muuttoksia

Kiinteistöliiton vuoden takaisen kyselyn mukaan kolmasosa yhtiöistä oli kokonaan velattomia, ja saman verran oli vain vähän velkaisia. Kaikkien velallisten taloyhtiöiden keskimääräinen velkakin oli kyselyn mukaan vain hieman alle 200 euroa huoneistoneliöltä.

Isännöitsijän on korjaushankkeen rahoitusta pohdittaessa huomioitava esimerkiksi taloyhtiön mahdollisuutta kerätä osakkailta korjausrahoitusta jo ennakkoon.

”Rahoituslaitoksilta toivotaankin selkeitä linjauksia siitä, millaista tietoa taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden tulisi lainapäätösten tueksi pankeille tarjota”, Jukka Kero toteaa.