Monessa taloyhtiössä piha-alueen talvikunnossapido on ulkoistettu huoltoyhtiölle. Vastuu alueen turvallisuudesta on kuitenkin kiinteistönomistajalla.

Kiinteistöliitto muistuttaa, että kiinteistönomistajan vastuulla on huolehtia kiinteistön alueen turvallisuudesta. Kiinteistönomistaja vastaa siis liukkauden ehkäisemisestä eli jään ja lumen poistosta sekä tarvittavasta hiekoituksesta kiinteistöllä.

Oikeuskäytännön perusteella on katsottu, että kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite piha-alueeseen hoitoon. Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on vahingon sattuessa pystyttävä osoittamaan, että se on toiminut talvikunnossapidon osalta huolellisesti.

Ammattilaiset asialle

Talvikunnossapito on useimmiten ulkoistettu huoltoyhtiölle. Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen suositteleekin, että isompien taloyhtiöiden kohdalla talvikunnossapitoon liittyvät työt ostettaisiin ulkopuolisilta ammattilaisilta. Esimerkiksi kaupungin keskustassa sijaitsevassa suuressa kerrostaloyhtiössä jo rakennuksen katolta putoava lumi muodostaa jalankulkijoille riskin, jota huolellisenkaan isännöitsijän tai taloyhtiön hallituksen on vaikea ehkäistä.

Kun taloyhtiö tilaa talvikunnossapitoon liittyvät työt ulkopuoliselta ammattilaiselta, sen kannattaa kirjata sopimukseen, että palveluntarjoaja vastaa myös lumi- ja jäätilanteen tarkkailusta ja tarvittavista varotoimenpiteistä.

”Tällä tavalla taloyhtiö on lähtökohtaisesti täyttänyt velvollisuutensa turvallisuudesta huolehtimisessa”, Pynnönen sanoo.

Vastuu kadun talvikunnossapidosta

Kiinteistönomistajan on hyvä olla selvillä siitä, kuka vastaa kiinteistön edestä kulkevan jalkakäytävän talvikunnossapidosta. Talvikunnossapito voi kuulua joko kunnalle tai kiinteistönomistajalle, ja tilanne voi vaihdella jopa saman kaupungin alueella.

”Yleensä kiinteistönomistaja vastaa kiinteistön kohdalla kulkevan jalkakäytävän talvikunnossapidosta eli esimerkiksi lumitöistä ja hiekoituksesta. Joissakin paikoissa kaupunki on kuitenkin ottanut talvikunnossapidon omalle vastuulleen”, Kristel Pynnönen sanoo.

Jos vastuu on taloyhtiöllä, sen on huolehdittava, että kiinteistöhuollon kanssa tehty sopimus kattaa tarvittavan talvikunnossapidon.

Taloyhtiöiden kannattaa seurata pihamaan kuntoa, vaikka talvikunnossapito olisikin ulkoistettu huoltoyhtiölle. Runsas lumisade saattaa vaikuttaa huoltoyhtiön aikatauluihin, ja taloyhtiön kannattaa olla valmiina huolehtimaan turvallisesta liikkumisesta kiinteistöllä.

Valmiudella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että taloyhtiö merkitsee liukkaat tai muuten vaaralliset paikat vaikkapa puomeilla tai muunlaisilla varoitusmerkeillä, ellei pihaa pystytä juuri sillä hetkellä hoitamaan kuntoon.

Niissä yhtiöissä, joissa talvikunnossapito hoidetaan talkootyönä, on periaatteet ja vastuukysymykset hyvä kerrata yhtiössä vuosittain.

Lue lisää:

Poista lumi pihalta oikein ja vältä virheen sen kasaamisessa

Lumelle kyytiä: Vinkit lumilingon valintaan

TM Vertailu: Telavetoiset lumilingot