Kiinteistömaailman julkaisema Kiinteistönvälittäjäbarometri sekä asuntokaupan tilastot kertovat asuntomarkkinoiden pirstaloituneen. Osa ihmisistä on liian varovaisia laittamaan kotejaan myyntiin, toisaalla ostajilla on paljon valinnanvaraa.

Vuosi 2018 ei ole tuonut kasvua asuntokauppaan. KVKL Hintaseurantapalvelun mukaan vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen osalta kaupat ovat vähentyneet nuodesta 2017 neljällä prosentilla. Myös juuri päättynyt kolmas neljännes tulee asiantuntijoiden mukaan olemaan miinusmerkkinen.

”Tämä vuosi on monin paikoin sulattanut Suomen asuntokaupassa sitä hyvää kasvua, johon vuonna 2017 pääsimme. Kauppa ei missään nimessä ole pysähtynyt ja sitä käydään pitemmän aikavälin vertailuun nähden kohtalaisella tahdilla mutta ei viimevuotisella swengillä”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

Uudiskohteet myyvät nyt tahmeasti

Moni välittäjä uskoo markkinoinen rauhoittuvan. Pääkaupunkiseudulla välittäjien näkemys on kuitenkin hieman muuta maata optimistisempi: odotukset kohdistuvat nyt yksiöiden ja kaksioiden kauppoihin. Muissa kasvukeskuksissa puolestaan nähdään, että vanhat asunnot menevät uudisasuntoja paremmin kaupaksi. Kiinteistövälittäjät eivät kuitenkaan usko asuntokaupan laskuodotusten vaikuttavan merkittävästi hintakehitykseen. Päinvastoin: jopa 60 prosenttia pääkaupunkiseudun välittäjistä ennustaa, että kerrostaloyksiöidenä ja -kaksioiden hinnat nousevat.

”Tämänkertaisen ennusteen tekemisessä erityisen leimallista on markkinan pirstaleisuus. Yhtäällä – lähinnä pääkaupunkiseudulla – ihmiset ovat varovaisia laittamaan kotejaan myyntiin. Ilmapiiri on tarkkaileva, myyntipäätöksiä myös lykätään. Toisaalla meillä on paikkoja, joissa ostajilla on hyvinkin hyvät valikoimat asuntoja tarjolla, sekä käytettyjä että myös uudiskohteita. Ja sitten on paikkakuntia, joissa uudistarjonta on painottunut niin vahvasti pieniin asuntoihin, että isojen uusien perheasuntojen puute estää asuntokaupan ketjujen liikkeelle lähtöä”, Heikkinen kuvaa.

Taloyhtiön talous kiinnostaa

Kiinteistönvälittäjäbarometristä kävi myös ilmi, että taloyhtiöihin liittyvissä kysymyksissä ostajia askarruttivat eniten putkiremontti ja taloyhtiön korjaushistoria. Uudiskohteiden osalta kiinnostus kohdistui taloyhtiölainan maksamisene ja tonttiin liittyviin kuluihin. Myös sähköautojen lautaspisteet kiinnostavat nyt asunnonostajia.

Asunnonostajien ymmärrys on yleensä parempi taloyhtiön tekniseen kuntoon kuin talouteen liittyvissä kysymyksissä. Noin 24 prosenttia välittäjistä arvioi ostajien ymmärryksen tekniseen kuntoon liittyvissä kysymyksissä olevan hyvä tai erittäin hyvä, kun taas vastaava luku taloudelliseen kuntoon liittyvissä kysymyksissä oli vain 9 prosenttia.