Hirsitaloteollisuus ry ja Oulun yliopiston Moderni hirsikaupunki -hanke järjestävät opiskelijoille Tuhannen vuoden talo -ideakilpailun. Kilpailuaika on 8.5. – 20.9.2019.

Rakennusten energiatehokkuuden kasvaessa rakennusmateriaalien osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä on noussut entistä merkittävämmäksi. Pääosa rakennusmateriaalien sekä -tuotteiden aiheuttamista päästöistä syntyy niiden valmistusvaiheessa. Ilmastomuutoksen ehkäisyn kannalta rakennusten ja rakennusmateriaalien käyttöiällä sekä niiden kierrätettävyydellä on suuri merkitys.

Puu uusiutuvana materiaalina on ilmaston kannalta erinomainen raaka-aine rakennustuotteille. Puutuotteita valmistettaessa kuluu vähän energiaa ja tuotannossa tarvittava energia saadaan puun työstössä sivutuotteena syntyvien energiajakeiden kautta. Rakennuksen runkoon asennettu puutuote sitoo tehokkaasti hiiltä.

”Jo yksi tyypillinen suomalainen hirsirakenteinen omakotitalo sitoo kymmeniä tonneja hiiltä vuosikymmeniksi. Hiilivaraston kannalta on tärkeää, että hirsirakennus on käytössä ennen hävittämistään vähintään sen ajan, mikä kuluu rakennuksessa olevan puumäärän kasvuun. Tällöin puhutaan noin 70 vuoden periodista. Mitä pitempään hirret ovat käytössä, sitä pitempään hiili on pois ilmakehästä”, Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen sanoo.

Kilpailun tavoitteena on ideoida, kuinka hirrestä voidaan rakentaa tuhannen vuoden talo. Kilpailijoita kannustetaan miettimään, millaisia arkkitehtonisia ominaisuuksia hirsirakennuksella tulee olla, jotta sen elinkaari olisi mahdollisimman pitkä. Näkökohtia ovat esimerkiksi rakennuksen purettavuus ja siirrettävyys sekä pitkäaikaiskestävyyteen liittyvät seikat kuten rakenteellinen sääsuojaus, huollettavuus ja toiminnallinen joustavuus.

Osanotto-oikeus kilpailuun on kaikilla suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevilla arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoilla.

Jaettava palkintosumma on yhteensä 3 500 euroa. Kilpailusta on mahdollista saada myös opintopisteitä.

Hirsirakentamisen kysyntä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla on viime aikoina kasvanut hirren monien etujen ansiosta. Taustalla ovat hirren ekologisuus, energiatehokkuus, paikallisuus, uusiutuvuus ja rakenteen selkeys. Hirren käytöllä saavutetaan hyvät sisäilmaolosuhteet ja miellyttävä ääniympäristö.

(Lähde: Hirsitaloteollisuus ry)