Yhä useampaan rakennus- tai saneerauskohteeseen valitaan nykyisin kipsivalulattia. Knaufin mukaan kipsilattian suosio perustuu materiaalin ominaisuuksiin rakennusvaiheessa ja erityisesti asumisessa.

”Lattialämmityksen suosio on kasvanut yleisesti. Kipsi valitaan muun muassa siksi, että se on luonnonmukainen ja lähes kutistumaton materiaali, jolla on asumismukavuutta lisääviä ominaisuuksia”, kertoo myyntijohtaja Ville Sarmesto Knaufilta.

Nopeampaa rakentamista

Kipsivalulattia on sementtivalulattiaa nopeampi tehdä. ”Kipsilattia on myös lähes kutistumaton, eikä pintalattia vaadi raudoitusta tai vahvikkeita”, Ville Sarmesto sanoo.

Rakentamista tai remontoimista vauhdittaa erityisesti se, että vaikka kipsin normaali kuivumisaika on sentti viikossa, sen voi kuivattaa myös tätä nopeammin lattialämmitystä käyttäen.

”Lattialämmityksen voi yleensä kytkeä päälle seitsemän päivän kuluttua pumppauksesta, ja tarvittaessa kuivumisaikaa voidaan lyhentää lämpötilaa nostamalla”, Sarmesto jatkaa.

Kipsilattiapinnan vetolujuus on korkea, joten päällysteeksi soveltuvat kaikki tavanomaiset pintamateriaalit.

Kipsi lisää asumisen mukavuutta

Moni suunnittelija ja rakentaja valitsee kipsituotteet niiden laadun ja ominaisuuksien perusteella.

Kyselyssä kerrostaloasujien kokemuksista, tietämyksistä ja arvostuksista (Nordic Morning 2018) ilmeni, että kerrostaloasujille aiheuttaa nykyisissä asunnoissa eniten harmia ääneneristyksen riittämättömyys. Siitä oli harmia 40 %:lla kyselyyn vastaajista. Muita ongelmia ovat kuumuus lämpimällä säällä (haasteita 57 %:lla) sekä puutteelliset mahdollisuudet säätää lämpötiloja (haasteita 60 %:lla). Kipsivalulattialla voidaan vastata näihin haasteisiin.

”Esimerkiksi LM80-kipsilattiamassan lämmönjohtokerroin on merkittävästi korkeampi kuin monella muulla lattiatasoitteella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kipsi reagoi nopeasti lämpötilan vaihteluihin, mikä lisää asumismukavuutta”, Ville Sarmesto havainnollistaa.

Kipsillä on hyvät akustiset ominaisuudet. Sen vuoksi esimerkiksi erikoiskipsilevyillä on mahdollista saavuttaa erinomainen väliseinien ääneneristävys.

”Niiden kohdalla korostuu myös se, että materiaalina kipsi voi parantaan huoneen ilmanlaatua. Välipohjaratkaisuissa kipsilattiajärjestelmä toimii taas erinomaisena askelääneneristäjänä.”

Monelle tulee yllätyksenä, että kipsi sopii myös rakennuksen kosteisiin tiloihin tai ylipäätään kestää kosteutta.

”Kipsejäkin on erilaisia. Kipsivalulattioissa käytetään pitkälle prosessoitua kipsiä. Mahdollisen kastumisen jälkeen se kuivuu täysin ja lujuudet palautuvat ennalleen. Tästä ominaisuudesta on usein hyötyä rakennusvaiheessa”, Sarmesto kertoo.