Taloautomaatio on kovassa nosteessa. Kehitys kulkee kohti älykästä kotia, jonka eri järjestelmät ja laitteet pelaavat hyvin yhteen. 

Oletko hankkimassa taloosi taloautomatiikkaa? Tässä muistilista, jonka avulla pääset liikkeelle.

Ennen hankintaa

Mieti, mitä haluat ohjata automaation avulla. Huomioi tulevaisuuden laajennustarpeet.

Korjauskohteessa kartoitetaan ensin olemassa olevat järjestelmät ja niiden ohjattavuus.

Hahmottele toimintakuvaus talon järjestelmistä automaatiosta päävastuun ottaneen suunnittelijan kanssa. Se on hyvä pohja järjestelmän suunnitteluun ja kustannusarvion tekemiseen.

Ota yhteyttä järjestelmä- ja laitetoimittajiin. Kysele järjestelmien eduista ja hyödyistä. Esittele toimintakuvaus ja kerro talostasi, pyydä järjestelmätoimittajilta ehdotuksia ja huomioita.

Suunnittelu

Kokonaisvastuun ottanut suunnittelija huolehtii hankintavaiheen tullen eri järjestelmien yhteensopivuudesta ja yhteensovittamisessa tarvittavien tietojen siirtämisestä eri laite- ja järjestelmätoimittajien käyttöön.

Suunnittelija on tärkeä myös rakennusvaiheessa, kun järjestelmiä ja laitteita asennetaan, testataan ja säädetään.

Hankinta

Tehty toimintakuvaus auttaa myös tarjousten pyytämisessä. Kuvaukseen on hyvä pyytää dokumentaatio etenkin taloautomaatiojärjestelmien tiedonsiirrosta ja järjestelmien toivotusta integroinnista.

Huomioi tehdyt suunnitelmat laitehankintojen yhteydessä. Jos alkuperäisistä laitevalinnoista poiketaan, muutokset on käytävä läpi suunnittelijan kanssa.

Varmista tuotteiden ylläpito ja huolto, kysy toimittajien tarjoamista huolto- ja ylläpitosopimuksista. Varmista takuuehdot ja teknisen tuen mahdollisuudet.

Valitse urakoitsija huolella, automaatio vaatii yleensä erityisosaamista.

Asennus

Varmista, että hankintasopimukseen sisältyy käyttöönottovaiheen testaus ja säätäminen. Pyydä kaikki asiakirjat, tarvittavat tietokannat, käytönopastus, dokumentointi ja pöytäkirja käyttöönottotarkastuksesta.

Käyttö

Huolehdi järjestelmän ennakoivasta huollosta ja laitteiden ylläpidosta. Säilytä kaikki automaatiota koskeva dokumentointi.

Huolto

Muista asiakirjojen säännöllinen varmuuskopiointi. Jos haluat lisä- tai muutostöitä järjestelmään, pyydä apua suunnittelijoilta tai järjestelmätoimittajilta.

Lisätietoja: www.energiatehokaskoti.fi/taloautomaatio