Sähkön hinnalla ei koeta olevan vaikutusta omiin kulutustottumuksiin tai oman sähkösopimuksen sisältöön. Vain noin joka viides (19 %) kyselyyn vastanneista ilmoitti seuraavansa sähkön hintaa melko tai hyvin aktiivisesti. Vastanneista 42 % kertoo seuraavansa sähkön hintaa harvoin tai ei koskaan.

Eniten sähkön hintaa seuraavat omakotitalossa asuvat. 29 % heistä kertoi seuraavansa sähkön hintaa aktiivisesti ja 40 % toisinaan. Myös rivi-, pari- tai erillistaloissa asuvia sähkön hinta kiinnosti. Sen sijaan kerrostaloasujista vain 16 % seuraa hintoja aktiivisesti. Suurimpina esteinä seuraamiselle pidetään sen vaikeutta sekä ajallista kestoa.

Sähkön hintoja kilpailuttamalla voidaan kuitenkin saavuttaa jopa satojen eurojen säästöt.

”Etenkin paljon sähköä kuluttavien kannattaisi seurata aktiivisesti sähkön hintoja ja kilpailuttaa sähköntoimittajansa. Säästöpotentiaali, jonka sähköntoimittajaa vaihtamalla voi saada, on varsinkin sähkölämmittäjillä huomattava. Vuositasolla puhutaan jopa sadoista euroista. Kannattaa myös muistaa, että omilla kulutustottumuksilla voi vaikuttaa omaan sähkölaskuunsa, sähkölämmitteisessä omakotitalossa voi esim. huonelämpötilaa pienentämällä säästää energiakustannuksissa”, sanoo Kotimaan Energian tuotepäällikkö Kiti Ryytty.

Aktiivinen sähkösopimusten kilpailuttaminen on tärkeää myös kerrostaloasujalle.

Tutkimusyhtiö M3:n internetpaneelissa tehtyyn tutkimukseen vastasi lokakuussa 2016 yhteensä 1 000 suomalaista.