Putkiremontti voi mennä monella tapaa pieleen ja kiristää taloyhtiön asukkaiden hermoja. Monilta karikoilta vältyttäisiin, jos remonteista päättävät tahot käyttäisivät riittävästi aikaa lähtötilanteen selvittämiseen, erilaisten vaihtoehtojen vertailuun ja riskien arviointiin.

Kehityspäällikkönä Suomen Kiinteistöliitossa työskentelevä TkT Jari Virta on kirjoittanut putkiremonttiin valmistautumisesta kertovan Taloyhtiön putkiremonttioppaan. Jari Virran mukaan ainoa tapa varmistaa taloyhtiön putkiremontin onnistuminen on käyttää remontin kaikissa vaiheissa ammattilaisia. Myös osakkaiden ja hallituksen on tunnettava remontin vaiheet ja korjausvaihtoehdot, jotta lopputulos on halutun kaltainen.

Kolme yleisintä virhettä taloyhtiön putkiremontissa

1 Taloyhtiön putkiston nykytila ja korjaustarve on selvittämättä.

2 Taloyhtiössä ei vertailla erilaisia korjausvaihtoehtoja.

3 Taloyhtiön putkiremontin rakennuttaminen on epäpätevissä käsissä.

Taloyhtiön putkiremonttioppaan neuvot putkiremontin ongelmakohtiin

Jos putkiston nykytilaa ja korjaustarvetta ei selvitetä asianmukaisesti, voi tuleva remontti olla katastrofi: putkivauriot voivat esimerkiksi olla luultua laajempia. Putkiston kuntoa ei voidakaan arvioida silmämääräisesti.

2 Aivan yhtä tärkeää on taloyhtiölle sopivan korjausmenetelmän löytäminen. Opas antaa selkeät kriteerit korjausvaihtoehtojen vertailuun hankesuunnitteluvaiheessa. Se, mikä on ollut toimiva ratkaisu naapuritaloyhtiössä, ei välttämättä sovi omaan taloyhtiöön. Esimerkiksi harkittaessa putkiston sisäpuolisia korjausmenetelmiä, on olennaista tietää, että edellytykset sisäpuoliselle korjaukselle ovat olemassa.

3 Huolellinen suunnittelukaan ei vielä riitä, jos projektin johtaminen on epäpätevissä käsissä. Taloyhtiön putkiremonttiopas ohjaa taloyhtiöitä käyttämään ammattilaisia remontin kaikissa vaiheissa: projektinjohdossa, suunnittelussa, valvonnassa ja toteutuksessa.

Opas on tarkoitettu jaettavaksi jokaiselle jo putkiremontin suunnitteluvaiheessa. Taloyhtiön putkiremonttiopas (aikaisemmalta nimeltään Jokaisen putkiremonttiopas) on kirjoitettu Virran vuosien aikana suunnitelmallisen kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen koulutustilaisuuksissa saaman palautteen pohjalta. Kirjasta ilmestyy nyt kolmas painos.