Kolmikerroksiset lainattavat rakennukset ovat tulossa markkinoille. Uusi materiaali-innovaatio auttaa tonttipulasta kärsiviä kaupunkeja ja mahdollistaa entistä paremman energiatehokkuuden.

Muunneltavien ja lainattavien rakennusten kysyntä on kovassa kasvussa. Niitä tarvitaan väliaikaiseen käyttöön korvaaviksi tiloiksi esimerkiksi koulujen, päiväkotien, toimistojen ja hoivakotien remonttien ajaksi. Tähän saakka siirtokelpoiset rakennukset ovat olleet pääasiassa yksi- tai kaksikerroksisia.

Tamperelaisen Parmacon ja Ruukin yhteistyössä kehittämä uusi ylä- ja alapohjarakenne mahdollistaa yhdessä muiden rakenteiden kanssa muunneltavien rakennusten korkean paloluokituksen ja sitä myöten korkeamman rakentamisen. Näin käyttömahdollisuudet monipuolistuvat ja energiatehokkuus kasvaa. Rakenneratkaisu on kehitetty erityisesti pohjoisia olosuhteita silmällä pitäen. Parmacon tuotannosta jo 30 % viedään Ruotsiin.

”Lainattavat rakennukset ovat tulevaisuutta. Haluamme olla kehityksen kärjessä tuottamassa maailman parhaita siirtokelpoisia ja lainattavia rakennuksia. Uusi rakenneratkaisu ja sen avaamat mahdollisuudet ovat yksi osa tätä kokonaisuutta. Kolmikerroksisuus on tärkeää kaupunkien keskustojen kannalta, sillä tonttimaat ovat siellä tiukassa. Meille iso arvo on myös se, että Ruukin elementit valmistetaan Suomessa”, painottaa Parmacon toimitusjohtaja Ossi Alastalo.

Korkeampi rakentaminen mahdollistaa entistä monipuolisemman arkkitehtonisen suunnittelun. Kolmikerroksiset rakennukset ovat harjakattoisia ja niissä on muutenkin enemmän mahdollisuuksia panostaa arkkitehtuuriin. Esimerkiksi korkeampien rakennusten mittasuhteet saadaan aina hieman paremmiksi.

Uudet rakenteet ovat myös erittäin paloturvallisia. Kantavat rakenteen tehdään palamattomista materiaaleista, niiden paloluokka on R 60. Tällöin rakenne kestää vähintään 60 minuuttia suoraa paloa.

”VTT:llä tehdyissä polttokokeissa rakenteemme on kestänyt kuitenkin yli 120 minuuttia”, Parmacon suunnittelujohtaja Jari Palonen kertoo.

Paloturvallisuuden lisääminen mahdollistaa rakennusten laajemman käytön muun muassa terveydenhuollon tiloina.