Kontio ja Lukkaroinen Arkkitehdit kehittivät hirsikerrostalorakentamiseen ensimmäisen valmiin rakennekonseptin. 

Hirsikerrostalorakentamiseen kehitetty Kontio Block -kerrostalo on uusi rakennusliikkeille suunniteltu rakennekonsepti. Konsepti on kehitetty yhteistyössä Swecon, Lukkaroinen Arkkitehtien sekä Profinin kanssa.

KontioBlock-hirsikerrostalot vastaavat sekä suositun hirsitaloasumisen että puurakentamisen kasvavaan kysyntään ja mahdollistavat kuntien pääsemisen puurakentamisen kansallisiin tavoitteisiin. Yhä useampi kaupunki, kunta tai maakunta on sitoutunut toteuttamaan vetovoimaista, hiilineutraaliutta tukevaa ja kestävää rakentamista.

hirsikerrostalo

Panostusta hirsikerrostalorakentamiseen

Kontio Block-konseptissa Kontio toimii hirsivalmistajana ja -toimittajana rakennusliikkeille. Materiaalina Kontio Blockissa käytetään painumatonta Kontion SmartLog-hirttä, joka on teknisesti soveltuva suurtenkin rakennusten materiaaliksi ja mahdollistaa innovatiiviset ja arkkitehtonisesti näyttävät rakennukset. Hirren rakenteen kuormituskestävyys ja jäykkyys on testattu VTT:llä.

Hirsi on helppo asentaa, mikä näkyy rakentamisen kustannussäästöinä, eikä se edellytä saman suuruisia painumavaroja verrattuna painuvaan hirteen. Hirsirakennusten hirsiseinät toimivat hiilinieluina ja hirsirakennusten hiilijalanjälki on pieni verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin.

Lue lisää:

Uusi jättihirsi markkinoille: Kolmella hirsikerralla syntyy omakotitalo

Vanha hirsitalo vaihtoi maisemaa