Koronakriisi on viivästyttänyt taloyhtiöiden korjaushankkeita.  Lisäpotkua korjaushankkeiden käynnistämiseen haetaan erilaisista avustuksista.

Kiinteistöliiton mukaan Suomen asuntokantaa on viime vuosina korjattu vuosittain yli kuudella miljardilla eurolla, mistä runsaat puolet ovat olleet asunto-osakeyhtiöihin tehtyjä, niiden omistajien rahoittamia korjauksia.

Tehdyn kyselyn mukaan koronakriisi on viivästyttänyt taloyhtiöiden korjaushankkeista päättämistä ja töiden aloittamista. Huomattavassa osassa Kiinteistöliiton kyselyyn vastanneita taloyhtiöitä tämän vuoden varsinainen yhtiökokous oli vielä pitämättä elokuun puolivälissä. Myös korjaushankkeista päättäviä yhtiökokouksia on lykätty.

Kiinteistöliitto pelkääkin, että koronakriisi voi leikata tänä vuonna asunto- osakeyhtiöiden korjausrakentamisesta peräti 300 – 400 miljoonaa euroa eli jopa 10 prosenttia. Koronakriisi tulee arvion mukaan vähentämään korjausrakentamista myös pitkälle vuoteen 2021.

Korjausavustuksilla uutta potkua

Kiinteistöliitto esittää, että valtion vuoden 2021 talousarvioon varataan 100 miljoonaa euroa taloyhtiöiden korjausavustuksiin.

Taloyhtiöiden korjausrakentamisen tukeminen vauhdittaa yksityisiä investointeja ja kasvattaa työvoimavaltaista kotimaista rakennustoimintaa. Korjaushankkeita suunnittelevat erityisesti pienet suunnittelutoimistot ja niitä toteuttavat pienet ja keskisuuret korjaamiseen erikoistuneet rakentajat. Kiinteistöliiton mukaan työkustannusten osuus  taloyhtiöiden korjauskustannuksista on noin puolet.

Asuinrakennusten kunnon ja energiatehokkuuden parantamiseen voi saada erilaisia avustuksia. Suunnitteluavustukset tukevat taloyhtiöiden suunnitelmallista kiinteistönpitoa, energia-avustuksilla vauhditetaan siirtymistä hiilineutraaliuteen. Yhtenä avustuskeinona Kiinteistöliitto esittää kotitalousvähennyksen ulottamista taloyhtiöiden korjauksiin.