Korjausrakentaminen on kääntymässä taloyhtiöissä uudelleen kasvuun, arvioi Kiinteistöliitto tuoreessa Korjausrakentamisbarometrissa.

Korjausrakentamisen hankkeiden vauhdittajana ovat sähköautojen latauspisteiden rakentamiset, jotka ovat edelleen tuntuvasti yleistymässä taloyhtiöissä. Kiinteistöliitto keräsi barometrin vastaukset lokakuun ensimmäisellä puoliskolla, ja vastauksia kertyi kaikkiaan runsaalta 3 100 taloyhtiöiden edustajalta.

Vastanneista taloyhtiön edustajista 27 prosenttia arvioi taloyhtiönsä korjausrakentamisen kasvavan kuluvana vuonna, ja 30 prosenttia odottaa korjaamisen supistuvan yhtiössään viime vuoteen verrattuna. Sen sijaan vuodelle 2022 on näköpiirissä tuntuvaa kasvua.

”Taloyhtiöiden aktiivisuuden kasvua tukevat korona-ajan lykkäämien hankkeiden lisäksi monet muutkin tekijät, esimerkiksi sähköautojen latausjärjestelmäinvestoinnit sekä energia- ja lämmitysjärjestelmien kehittämistarpeet”, kommentoi tuloksia Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Taloyhtiöt kertovat lähettäneensä tarjouspyyntöjä ja saaneensta tarjouksia suurin piirtein edellisvuoden tapaan. Pienillä taloyhtiöillä on kuitenkin ollut vaikeuksia saada tarjouksia korjausrakentamishankkeisiinsa.

Korjausrakentaminen vaihtuu putkistoista latauspisteisiin

Kerrostaloissa korjataan tänä vuonna yleisimmin vesi- ja viemärijärjestelmiä, vesikattoa sekä rakennusten ulkovaipan muita osia. Rivitaloyhtiöillä piharakenteet ja vesikatto sekä muut ulkovaipan osat ovat tänäkin vuonna olleet yleisimmin korjausten kohteina.

Selvästi yli 40 prosenttia vastaajien taloyhtiöistä aikoo asennuttaa sähköautojen latauspisteitä seuraavien viiden vuoden aikana. Rivitalovastaajilla lukema nousi 10 prosenttiyksikköä 43 prosenttiin, ja kerrostalovastaajien lukema nousi 44 prosenttiin (+12 prosenttiyksikköä).

Sähköautojen latauspisteet ovat alkaneen viisivuotiskauden selvästi yleisin hanke sekä kerros- että rivitaloissa.

Alkavalla viisivuotiskaudella sähköauton lataushankkeiden jälkeen seuraavaksi yleisimpiä hankkeita ovat kerrostaloissa ulkovaipan kaikki korjaukset sekä piharakenteen ja putkistojen korjaukset. Rivitaloyhtiöissä ulkovaipan osien ja putkistojen korjaukset nousevat seuraavaksi yleisimmiksi vuosina 2022-2026.

Putkistoremonttien keskimääräinen kustannus noussut

Korjausrakentamisbarometrin vastaajien mukaan viemäreiden ns. perinteisen tavan putkiremontin mediaanikustannus on viime aikoina ollut miltei 890 euroa huoneistoneliöltä. Pääkaupunkiseudulla kokonaiskustannukset olivat 920 euroa mediaaniltaan ja pk-seudun ulkopuolella 790 euroa. Pääkaupunkiseudun keskimääräinen kustannus nousi kahden vuoden takaiseen verrattuna noin 60 euroa, mutta muualla Suomessa nousua oli miltei 250 euroa.

Sisäpuolisten korjausmenetelmien mediaanikustannus oli tässä barometrissa 460 euroa huoneistoneliöltä, kun kaksi vuotta sitten lukema oli 380 euroa. Pääkaupunkiseudulla sisäpuolisten korjausten kokonaiskustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin muualla Suomessa. Pelkkien käyttövesiputkien uusimisen mediaanikustannus oli tällä kertaa 150 euroa huoneistoneliöltä, kun kaksi vuotta sitten lukema barometrissa oli 130 euroa.

”Mediaanikustannusten nousuun on voinut vaikuttaa putkiremonttien laajeneminen muualla Suomessakin käsittämään pelkkien putkistojen lisäksi myös muuta talotekniikkaa ja yhtiön yhteistiloja tai esimerkiksipihoja ja salaojia”, arvioi Kiinteistöliiton rakennustekninen asiantuntija Anssi Väätäinen.

Lue lisää:

Putkiremonttien uudet ratkaisut kiinnostavat

Taloyhtiöt hakevat nyt avustuksia sähköautojen latauspisteille

Ulkoseinään tehtävät putkivedot helpottavat linjasaneerausta