Tilastokeskus on kehittänyt korjausrakentamisen suhtanteiden kuvaamiseen uutta metodia, joka on suunniteltu julkaistavaksi ensi keväänä. Koelaskelman mukaan korjaus­rakentamisen kasvu on ollut vahvaa.

Tilastokeskuksen korjausrakentamistilaston mukaan rakennusten ja asuntojen korjauksiin käytettiin 11,5 miljardia euroa vuonna 2018. Todellisuudessa korjausten kokonaisarvo on kuitenkin suurempi, sillä tilasto ei kata koko rakennus­kantaa. Suuresta merkityksestään huolimatta korjaus­rakentamisen suhdanteita kuvaavaa tilastoa ei ole. Korjausrakentamisen suhdanteiden kuvaamiseen on kehitetty uutta metodia.

Korjausrakentamisen arvo on kasvussa

Rakennuksiin kohdistuvan korjaus­rakentamisen arvo kasvoi 4 prosenttia tammi-elokuussa 2019 verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan aikaan.

Korjausrakentamisen kasvu on ollut vahvaa 2018 lokakuusta 2019 huhtikuuhun. Kesä- ja elokuussa korjaus­rakentamisen arvo on vähentynyt verrattuna vuoden takaiseen vastaavaan kuukauteen.
Vuonna 2018 korjausrakentamisen arvo oli koelaskelman mukaan 3,4 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2017. Arvio on tehty euromääräisistä luvuista, eikä niistä ole poistettu hintojen muutoksen vaikutusta.

Kerran vuodessa on liian harvoin

Tilastokeskus julkaisee vuosittain rakennusten ja asuntojen korjausten sekä rakennus­yritysten korjaus­rakentamisen arvotietoja. Kyseiset tilastot perustuvat erillisiin otos­tutkimuksiin ja niistä saadaan korjaus­rakentamisen tietoja vuosi­tasolla.

”Kerran vuodessa julkaistavat tiedot eivät sovellu suhdanteiden tarkasteluun. Tutkimusten otokset ja paino­rakenteet vaihdetaan vuosittain, eivätkä niistä saatavat tulokset ole parhaita mahdollisia perättäisten vuosien välillä tapahtuvan muutoksen kiinni saamiseksi”, kirjoittaa Eetu Toivanen Tilastokeskuksen Tieto&Trendi-artikkelissa. Toivonen työskentelee Tilasto­­keskuksen yritystilastot-yksikössä teollisuus, rakentaminen ja asuminen -vastuu­alueella.

Uusi suhdannekuvaaja ensi keväänä

Verohallinto on kerännyt vuodesta 2014 lähtien rakentamis­ilmoituksia osana harmaan talouden torjunta­ohjelmaa. Uuden aineiston myötä Tilasto­keskuksessa käynnistettiin korjaus­rakentamisen suhdanne­kuvaajan selvitystyö.

Verohallinnon rakentamis­ilmoitusten urakkatiedot sisältävät rakentamis­palvelun tilaajan antamat tiedot ostamastaan, yli 15 000 euron (ilman alv.) arvoisesta rakentamis­palvelusta. Tilaajana voi olla esimerkiksi pääurakoitsija, sivu-urakoitsija tai aliurakoitsija. Tiedonanto­velvollisuus koskee laajasti kaikkia, jotka ovat ostaneet rakentamis­palvelua.

Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineisto sisältää kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuositietoja ilmoittavien yritysten arvolisä­verotiedot. Raportointitiheydet riippuvat yritysen liikevaihdon suuruudesta.

Rakennusyritysten korjaus­rakentamisen aineisto perustuu vähintään viiden henkilön rakennus­yrityksille lähetettävään tiedusteluun. Tähän kuuluvat kaikki vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset sekä yritykset, joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa.