Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia tähtää vähentämään rakennusten hiilidioksidipäästöjä 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Ympäristöministeriön käynnistämä korjausrakentamisen strategian kohteena ovat tämän vuoden alkuun mennessä valmistuneet asuin- ja palvelurakennukset, joita on yhteensä 1,4 miljoonaa. Tavoitteena on vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 alusta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteisiin pyritään kustannustehokkailla keinoilla, joilla rakennuskanta aiotaan kunnostaa erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen rakennusten lämmityksessä ja sähköntuotannossa leikkaa arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä olemassa olevien rakennusten päästöistä 40 prosenttia. Energiatehokkuuden parantaminen vähentää päästöjä yhteensä 20 prosenttia.  Loput 30 prosenttia saadaan vanhojen rakennusten poistuman ja tilatehokkuuden parantamisella.

Rahaa korjauskustannuksiin

Tavoitteena on, että lähes nollaenergiarakennusten osuus kasvaa 10 prosentista yli 90 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

Asuinrakennusten omistajia kannustetaan tekemään energiatehokkuutta parantavia korjauksia. Porkkanana käytetään muun muassa energia-avustusta, jota on tarjolla yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosina 2020-2022. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustukset.

Omakoti- ja paritaloille, rivitaloille, kerrostaloille sekä muussa kuin asuinkäytössä oleville rakennuksille tullaan antamaan suosituksia kustannustehokkaisiin korjaustoimiin ja energiatehokkuuden parannuksiin. Kustannustehokkainta energiatehokkuuden parantaminen on muiden peruskorjausten yhteydessä.

Kaupungistuminen edistää vanhojen rakennusten poistumista

Vanhoista rakennuksista poistuu työryhmän arvion mukaan 30 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tähän johtavat muun muassa rakennuskannan ikääntyminen sekä kaupunkeihin suuntautuva muuttoliike.

Kivihiilen käyttö lämmöntuotannossa lopetetaan vuoden 2029 loppuun mennessä. Hallitusohjelman mukaan fossiilista polttoöljyä käyttävästä öljylämmityksestä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä. Vuodelle 2021 valmisteillaan avustusta öljylämmityksestä luopumiseen.

Lue lisää:

Öljylämmittäjät ohjataan energiaremontteihin: Eläkeläiselle kustannukset ovat isot

Taloyhtiö tavoittelee lämmityskulujen reilua pudotusta energiaremontilla

Ikkunaremontti voi tuoda jopa 500 euron säästön sähkölaskuun

TM Vertailu: Viisi uutta 9-sarjalaista ilmalämpöpumppua