Ennen koronaa korjaushankkeita pohtivien taloyhtiöiden suurin huolenaihe oli lainarahan saatavuus. Nyt taloyhtiöit näkevät taloustilanteen jarruttavan korjausten käynnistämistä. 

Kiinteistöliiton teettämään Korjausrakentamisbarometriin vastasi runsaat 3300 taloyhtiönsä edustajaa, joista melkein joka toisella on kuluvana vuonna korjaushankkeen jokin vaihe menossa taloyhtiössään. Miltei joka viidennellä vastaajien yhtiöistä oli korjauksia käynnissä vastaushetkellä. Kysely toteutettiin nettikyselynä 31.3.-13.4.2020.

”Edelleen peräti 76 prosenttia vastaajista arvioi, että vireillä olevat korjaukset toteutuvat vallitsevasta taloustilanteesta huolimatta vuoden 2020 aikana”, kertoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Putkistokorjaukset yleisin korjaushanke kerrostaloissa

Kerrostaloissa korjataan tänä vuonna eniten vesi- ja viemärijärjestelmiä, märkätiloja sekä julkisivuja ja vesikattoa. Vesi- ja viemärijärjestelmiä ilmoitti korjaavansa noin joka kymmenes vastannut kerrostaloyhtiö. Rivitaloyhtiöissä korjausten kohteena ovat yleisimmin piharakenteet ja vesikatto.

Sähköautojen latauspisteet ovat nousseet sekä kerros- että rivitaloissa selvästi yleisimmäksi hankkeeksi. Kerrostalovastaajista jo 32 prosenttia ja rivitalovastaajista 28 prosenttia ilmoitti, että sähköautojen latauspisteet ovat työn alla alkaneella viisivuotiskaudella.

Kerrostaloissa vesikatto, julkisivut, putkistot ja lukitusjärjestelmät ovat seuraavaksi yleisimpiä korjauksia.  Rivitaloissa korjataan ulkovaippaa koskevia rakennusosia.

Tekijöitä töille kyllä riittää, sillä taloyhtiöiden tarjouspyyntöjen määrissä ja tarjousten saamisessa ei ilmennyt merkittäviä muutoksia viimevuotiseen verrattuna.

Korjausrakentaminen tarvitsee tukea

Barometrin yhteydessä tiedusteltiin koronakriisin vaikutuksista taloyhtiöihin. Ne koskevat jo isoa osaa taloyhtiöitä. Vaikutukset näkyvät kustannusten lisääntymisenä ja hankkeiden päätöksenteon sekä toteutuksen hasteina, kun osakkaiden taloudellinen tilanne on heikentynyt tai mahdollisesti heikentymässä.

Toisin kuin laajoja infrahankkeita, korjausrakentamista voidaan käynnistää nopeasti. Kiinteistöliiton mielestä sen kannustaminen sopii hyvin osaksi koronavaikeuksista kärsivän talouden elvytyspakettia, ja ehdottaa taloyhtiöille suunnattua korjausavustusta nopeana keinona vauhdittaa korjausmarkkinoita ja tukea rakennusalan työllisyyttä. Myös taloyhtiön korjauslainojen valtion täytetakauksella olisi korjausrakentamista tukeva vaikutus.