Lähes kolme neljästä suomalaisesta suoriutuu asumismenoistaan koronakriisistä huolimatta entiseen tapaan, selviää Nordean teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka neljäs sen sijaan kertoo asumismenoista selviytymisen hankaloituneen. Tutkimuksen mukaan näin kertovat erityisesti 25-34-vuotiaat, lapsiperheet ja vuokralla asuvat.

Taloudellisen tilanteen muutokseen on kuitenkin varauduttu säästämällä rahaa ennakkoon ja siihen on reagoitu tinkimällä jokapäiväisistä menoista sekä hakemalla pankista lyhennysvapaata asuntolainaan.

”Pankeissa muutokset monien suomalaisten taloudellisessa tilanteessa onkin jo havaittu merkittävästi kasvaneina lyhennysvapaahakemusten määrinä asuntolainoihin. Tehtävämme on olla nyt niiden asiakkaidemme apuna, joille tilanne on vaikea. Toisaalta tutkimustulos kertoo myös positiivista viestiä siitä, että suurimmalle osalle tilanteeseen ei ole tullut muutosta”, Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala kertoo.

Lyhennysvapaita haetaan ahkerasti

Kuusi prosenttia ilmoitti kyselyssä hakeneensa koronan takia pankista lyhennysvapaata asuntolainaansa. Finanssiala ry uutisoi viime viikolla, että pankeille oli tullut kotitalouksilta ja yrityksiltä hakemuksia lainanlyhennysvapaista yhteensä noin 165 000 kappaletta 16.3.-21.4.2020 välisenä aikana. Suurin osa hakemuksista on henkilöasiakkailta. Lähes kaikki käsitellyt lyhennysvapaahakemukset on hyväksytty.

Suomalaisista 40 prosenttia kertoo varautuneensa taloudellisen tilanteen muutokseen tai reagoineensa siihen myös mm. säästämällä rahaa ennakkoon tai tinkimällä jokapäiväisissä menoissa. 13 prosenttia ei ole varautunut tai reagoinut taloudellisen tilanteen muutokseen millään tavalla. Lähes puolet kyselyn vastaajista kertoo, ettei heidän taloudelliseen tilanteeseensa ole koronan myötä tullut muutosta.

”Suomalaisten suurin säästökohde on tyypillisesti oma asunto. Tällaiset kriisit osoittavat miten tärkeää on, että on varautunut taloudellisen tilanteen muutokseen ja hajauttanut säästöjä myös muihin kohteisiin”, Pajala sanoo.

Yli puolet uskoo asuntonsa arvon säilyvän

Asuntomarkkinoita ja erityisesti asuntojen hintakehitystä koronakriisin seurauksena seurataan nyt tarkasti. Nordean kyselytutkimuksen mukaan omistusasujista 56 prosenttia arvioi asuntonsa arvon säilyvän ennallaan. Yksi viidestä uskoo asuntonsa arvon laskevan ja yksi viidestä on epävarma.

”Kriisin kestolla on merkittävä vaikutus siihen, minkälaiset sen vaikutukset asuntomarkkinoihin ja asuntojen hintoihin pidemmällä tähtäimellä tulevat olemaan. Selvästi suurin osa ei ainakaan vielä koe koronakriisin vaikuttaneen tarpeeseen vaihtaa asuntoa. Joidenkin kohdalla asunnon vaihto siirtyy taloudellisista syistä ajallisesti eteenpäin”, Pajala toteaa.

Kaupungistumisen trendiin ei näkyvissä muutosta

Kyselytutkimuksen mukaan kodin tyypillisimmät etätyöpaikat ovat olohuone, työhuone, makuuhuone ja keittiö. 16 prosenttia vastaajista on työskennellyt kotona olohuoneessa. Etätyön lisääntymisellä koronakriisin seurauksena ei kyselytutkimuksen mukaan näyttäisi olevan vaikutusta suomalaisten muuttohalukkuuteen eri paikkakuntien välillä.

Vain kaksi prosenttia ilmoitti, että jos etätyö koronan seurauksena lisääntyy, se voi vaikuttaa suunnitelmiin muuttaa kauemmas työpaikasta, jopa toiselle paikkakunnalle. Tutkimuksen tilaajat arvelevat, että tämä kertoo etupäässä ihmisten tyytyväisyydestä nykyiseen asuinpaikkakuntaansa.

”Etätyön lisääntyminen ja sen vaikutukset asumiseen ovat varmasti tulevaisuudessakin kiinnostava ilmiö, vaikka näissä tuloksissa ei vielä näy mitään viitteitä siitä, että kaupungistumisen trendiä nyt haastettaisiin”, Pajala toteaa.

Kyselytutkimuksen Nordealle toteutti internetpaneelina Kantar TNS ja se tehtii 8.-14. huhtikuuta. Kyselyyn vastasi 1 132 täysikäistä suomalaista.