Molok Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy tuovat yhdessä Naantalin asuntomessuille omakotitalojen jätteiden kierrätykseen kehitetyn korttelikeräyspisteen. Omakotiasukkaiden jätteiden kierrätysaste on Suomessa vielä selvästi alhaisempi ja sekajätteen määrä suurempi kuin usean asunnon kiinteistöissä. Yhtenä ratkaisuna siihen on korttelikeräys, jossa koko omakotialue liittyy yhteiseen syväkeräyspisteeseen.

Naantalin messualueella lähes 50 omakotitaloa keskittää jätteiden keräilyn yhteen, osittain maahan upotettavaan syväkeräyspisteeseen. Näin omakotiasujillekin saadaan kierrätys lain taloyhtiöiltä vaatimille jätejakeille, vaikka eri jätelajien kierrätystä ei vielä edellytetäkään omakotiasujilta.

Korttelikeräys tukee jätteiden lajittelua ja liikenteen aiheuttamat päästöt pienenevät, kun tyhjennyskertoja tarvitaan tilavien syväkeräysastioiden ansiosta aiempaa vähemmän. Samalla hyötykäyttöön sopivat arvokkaat raaka-aineet saadaan tehokkaammin kiertoon.

Jätteenkeräys keskittyy, liikenneturvallisuus paranee

Naantalin asuntomessualueella jätteiden keräyspiste on sijoitettu käyttäjien kannalta kätevästi messualueen alkupäähän, josta alueen asukkaat kulkevat ohi. Myös alueen liikenneturvallisuus paranee, kun jätteenkeräys keskittyy yhteen pisteeseen. Messualueen toinen Molok-keräyspiste palvelee TA-Asuntojen rivitalokohteen taloyhtiöasukkaita.

Omakotitalojen jätteiden kierrätyksen tehostaminen korttelikeräyksellä tuo hyvää niin asuinalueelle kuin ympäristöllekin. Hiilidioksidipäästöt vähenevät ja kierrätys tehostuu. Omakotialueelle saadaan yhtä monipuoliset keräysastiat kuin taloyhtiöissä ja pystytään lajittelemaan kaikkia seitsemää kerättävää jätejaetta: polttokelpoista jätettä, muovipakkauksia, kartonkia, lasia, metallia, paperia sekä biojätettä.

Lounais-Suomen Jätehuolto pilotoi yhdessä Naantalin kaupungin kanssa edistyksellistä korttelikeräystä Immasen kaupunginosassa, missä korttelikeräyspisteestä tulikin pysyvä palvelu vuodenvaihteessa. Kokeiluja on menossa myös monen muun kaupungin omakotialueilla, esimerkiksi Raumalla, Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa.

”Niissä toimitaan aivan vastaavalla periaatteella kuin Naantalissakin. Omakotitaloille tulee yhteinen jätepiste eikä kenelläkään ole omaa jäteastiaa portinpielessä”, Molok Oy:n Varsinais-Suomen asiantuntija Heikki Seitsonen kertoo.

Korttelikeräys on siis yleistymässä. Parhaiten sen järjestäminen onnistuu uusilla asuinalueilla, joissa se voidaan ottaa huomioon jo kaavoitusvaiheessa. Asuntomessualueilla on myös kokeiltu ns. putkikeräysjärjestelmiä, esimerkiksi Tuusulan messualueella. Niihin liittyminen oli messurakentajille pakollista ja liittymismaksun suuruus herätti jonkin verran närää. Seitsosenkin mukaan korttelikeräyksen järjestäminen Naantalin tapaan on huomattavasti edullisempaa.

”Myös haittaeläinten torjuminen on helpommin hallittavissa keskitetyssä jätepisteessä. Keräysastiat ovat betonirunkoisia ja tiiviskantisia, ja rottaongelmia on ollut yllättävän vähän”, Seitsonen sanoo.

Suomen kierrätysaste jäljessä EU:n tavoitteista

Suomi on jäänyt selvästi jälkeen EU:n jäsenmailleen asettamista kierrätystavoitteista ja saanut asiasta jo muistutuksen. Luku on Suomessa pysynyt jo vuosia samalla tasolla, 42 prosentissa. EU:n tavoite on 55 vuoteen 2025 mennessä.

Sekajätteen määrä on vähentynyt kaikissa muissa kiinteistöissä paitsi omakotitaloissa, joissa se on kasvanut. Korttelikeräys tasoittaa näitä lukuja, kun omakotiasujien jätteiden kierrätys helpottuu ja monipuolistuu.

Omakotitalojen kierrätyksen kehittämisellä on merkitystä kierrätyksen kokonaisasteen nostamisessa, sillä pientaloissa asuu puolet suomalaisista. Kun isoimmissa kiinteistöissä asukas tuottaa vuodessa sekajätettä keskimäärin 119 kiloa, omakotitaloissa määrä on 193 kiloa. Vastaavat luvut biojätteen osalta ovat 46 kiloa ja 87 kiloa, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelujen selvitys.

Jotta kierrätysaste nousisi, sekajätteestä pitäisi lajitella enemmän erikseen varsinkin biojätettä sekä muovi- ja kartonkipakkauksia. Sen korttelikeräys mahdollistaa myös omakotialueilla. Korttelikeräys on pitkällä aikavälillä omakotiasujille myös kustannustehokkaampaa verrattuna omien sekajäteastioiden käyttöön.

Lue lisää: https://www.molok.com/fi/blogi/omakotitalon-jatteiden-kierratys