Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto myönnettiin kosteudenhallintakoulutukselle ja sitä kehittäneelle työryhmälle. Palkinto jaettiin Rakennusfysiikka 2017 -seminaarissa Tampereella.

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja Tampereen teknillinen yliopisto järjestivät Tampereella lokakuun lopulla Rakennusfysiikka 2017 –seminaarin. Siellä esiteltiin alan uusimpia tutkimustuloksia, käsiteltiin rakennustekniikkaa ja paneuduttiin rakennusfysiikkaan.

”Meillä on rakennusfysiikkaan ja kosteudenhallintaan olemassa valtava määrä ohjeita. Alan haaste on siinä, kuinka tietoa saadaan välitettyä laajasti ja tiivistetysti rakennusalan eri toimijoille”, professori Juha Vinha korostaa.

Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto myönnettiin nyt kolmatta kertaa. Voittajan valinnassa painotettiin koulutusta, ja kilpailuun osallistu 34 ehdotusta. Koulutuksen merkitys korostuu, kun halutaan tehdä hyviä, kestäviä ja kosteusturvallisia rakenteita ja rakennuksia. Tekijän tulee tietää, mitä tekee ja millä tavoin.

Koulutus pilottivaiheessa

Kosteudenhallintakoulutus rakennustyömaalla on pilotointivaiheessa. Palkinnolla halutaan vauhdittaa koulutuksen ja tiedon saamisen alan yhtenäiseksi käytännöksi. Valmistelussa on ollut mukana kokenut työryhmä eri organisaatioista. Yhteinen tahto asian hoitamiseen on vahva.

”Rakennustyöntekijöille on suunniteltu työturvallisuuskortin kaltainen kosteudenhallintakoulutus. Se on erinomainen esimerkki siitä, kuinka tietoa voidaan jakaa tehostetusti suurelle joukolle. Työmaan aikainen kosteudenhallinta on keskeisiä ja parannusta kaipaavia asioita rakentamisessa”, Juha Vinha painottaa.

Pilottikoulutusta rahoittaa tällä hetkellä ympäristöministeriö. Koulutuksen valmistelu aloitettiin jo aiemmin, ja sitä ohjasi sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos tutkimusprofessori Anne Hyvärisen johdolla. Koulutuksen valmistelusta vastaa Tero Marttila Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Uusia ideoita, menetelmiä ja laitteita

Kosteusturvallisen rakentamisen tunnustuspalkinto annetaan hyvälle ja alaa parantavalle ehdotukselle. Palkinnolla huomioidaan erityyppiset rakennukset ja niiden vaatimat kosteusturvallisuuteen liittyvät ratkaisut. Palkituksi voi tulla mm. uusi menetelmä, materiaali, järjestelmä, toimintatapa, laite tai rakenneratkaisu.

Palkinnon saivat Tero Marttila Tampereen teknillinen yliopisto, Hannu Pekkarinen Lujatalo, Timo Turunen Ramboll, Pekka Väisälä Tampereen ammattikorkeakoulu, Hannu Kääriäinen Oulun ammattikorkeakoulu, Kalle Laine Työtehoseura, Ninna Kokko Rateko, Paavo Kero Tampereen teknillinen yliopisto, Jani Kemppainen Rakennusteollisuus, Petri Mannonen Vahanen, Jommi Suonketo TTY, Helmi Kokotti Sisäilmakeskus, Arja Vainio Rateko, Sari Paukku Granlund, Timo Marttila Espoon Asunnot ja Anne Hyvärinen THL.

Palkintoraadin puheenjohtajana toimi professori Juha Vinha Tampereen teknillisestä yliopistosta ja jäseninä puheenjohtaja Tuomas Särkilahti Rakennusinsinöörien Liitosta, johtaja Kai Miller Helsingin kaupungin rakennusvalvonnasta, toimitusjohtaja Simo-Pekka Valtonen insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:stä ja toimituspäällikkö Seppo Mölsä Rakennuslehdestä.